12.6.2. Hydraulika brzdového systému - výmena brzdovej kvapaliny

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež gumený balónik.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo a potrebné náradie na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami a Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie).
  2. Odstráňte veko nádržky (pozri: Snímač nízkej hladiny brzdovej kvapaliny - kontrola a výmena).
    Pozor: Aby sa zabránilo vniknutiu vzuchu do hydrauliky brzdového systému počas výmeny brzdovej kvapaliny, dávajte pozor, aby hladina brzdovej kvapaliny v nádržke neklesla pod rysku MIN.
  3. Balónikom vyberte starú brzdovú kvapalinu z nádržky hlavného brzdového valca.
  4. Nalejte do nádržky novú brzdovú kvapalinu až po jej hornú hranu.
  5. Napumpujte do brzdových okruhov hydrauliky novú kvapalinu, začnite od zadných kolies vozidla (pozri: Hydraulika brzdového systému - odvzdušnenie).
  6. Kvapalinu pumpujte až kým z odvzušňovacieho ventilu každého brzdového valčeka začne vychádzať nová (svetlá) brzdová kvapalina.
  7. Po výmene brzdovej kvapaliny v oboch brzdových okruhoch skontrolujte funkčnosť hydrauliky a zaistite, aby bola hladina brzdovej kvapaliny v nádržke hlavného brzdového valca v norme.