13.4.1. Akumulátor - montáž a demontáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku vodiča od mínusového pólu akumulátora. Analogicky odpojte svorku vodiča od plusového pólu batérie.
  2. Nástrčkovým alebo očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite matice, ktoré držia akumulátor a odstráňte prítlačnú lištu s dvomi napínakmi.
  3. Vyberte akumulátor z vozidla.

Montáž

Namontujte akumulátor v opačnom poradí.

Pozor: Póly akumulátora majú rôzne priemery, priemer plusového pólu je väčší. Prehodenie polarity pri pripájaní akumulátora povedie k zlyhaniu niektorých elektrických zariadení vozidla.