13.7. Štartér

Na vozidle je namontovaný štartér typu 5702.3708 (na niektorých vozidlách BOSCH0001108203), ktorý obsahuje štvorpólový elektromotor budený permanentnými magnetmi a je vybavený zasúvacím relé hnacieho kolieska.

Hriadeľ kotvy otáča hnacím hriadeľom cez planetárnu prevodovku. Planetárne ozubené kolieska prevodvoky sa otáčajú na ihlicových ložiskách.

Hnací mechanizmus štartéra sa skladá z hnacieho ozubeného kolieska a voľnobežky. Ozubené koliesko sa môže pohybovať po špirálovom ozubení hnacieho hriadeľu.

Zasúvacie relé je namontované na telese elektromotora a je určené na diaľkové zopnutie veľkého prúdu, ktorý štartér potrebuje pri štartovaní motora a tiež na mechanické spojenie hnacieho mechanizmu štartéra s ozubeným vencom zotvrvačníka motora. Cievka relé má dve vinutia - zasúvacie a pridržiavacie.

Keď otočíte kľúčom zapaľovania do polohy II (štartér), tak na riadiaci kontakt 50 zasúvacieho relé dodá akumulátor napätie, ktoré sa prenesie na obe vinutia relé. Pôsobením magnetického poľa kovové jadro zasúvacieho relé prekoná odpor vratnej pružiny a cievka ho vtiahne do svojho vnútra. Pri tom sa pohne zasúvacia páka hnacieho mechanizmu štartéra. Zasúvacia páka svojou vidlicou v tvare podkovy zasunie hnacie koliesko do záberu s ozubeným vencom zotrvačníka motora. Súčasne s tým medený kontaktný pliešok, ktorý sa nachádza v plastovom kryte zasúvacieho relé, zopne kontaktné skrutky. Cez vinutie kotvy štartéra začné tiecť prúd, kotva sa roztočí a umožní štart motora.

Mínusový pól zasúvacieho vinutia relé je spojený s kostrou cez vinutie kotvy statora. Po zopnutí kontaktných skrutiek cez toto vinutie prestáva tiecť prúd a jadro zasúvacieho relé je pridržované len jedným vinutím, čo umožňuje znížiť zahrievanie vinutí relé a znížiť spotrebu elektrickej energie v dobe štartovania motora.

Voľnobežná valčeková objímka prenáša rotačnú silu len jedným smerom - od štartéra na zotrvačník. Po naštartovaní motora sa otáčky kľukového hriadeľu prudko zvýšia, voľnobežná objímka tak chrániť štartér pred zničením.

Potom, ako vodič uvoľní kľúč spínaču (zámku) zapaľovania, na kontakt zasúvacieho relé prestane prúdiť riadiace napätie - elektromagnetické pole, ktoré ktoré drží jadro, zmizne. Zasúvacia páka pod vplyvom pružiny posunie hnacie koliesko štartéra späť a vysunie ho zo záberu s vencom zotrvačníka. Súčasné s tým sa rozopnú silové kontakty, ktoré dodávajú prúd na vinutie motora v štartéri.

Pozor: Štartér je najväčší spotrebič elektrickej energie vo vozidle. Pri štartovaní motora môže prúd, ktorý potrebuje štartér, dosiahnúť viac ako 400 A. Preto všetky elektrické spoje medzi akumulátorom a štartérom musia mať dobrý kontakt.

Diely štartéra:

 1. matice, ktoré držia zadný kryt,
 2. zadný kryt,
 3. skrutky, ktoré držia blok štetín,
 4. pružiny štetín,
 5. blok štetín,
 6. stator (s magnetmi),
 7. kotva,
 8. oporná podložka,
 9. opora hriadeľu kotvy,
 10. stredné ozubené koliesko prevodovky,
 11. planetárne (satelitné) ozubené kolieska prevodovky,
 12. hnací hriadeľ,
 13. vonkajšie ozubené koleso s vnútorným ozubením,
 14. tesniaci krúžok,
 15. opora hnacieho hriadeľu,
 16. oporná podložka,
 17. poistný krúžok hnacieho hriadeľu,
 18. poistný krúžok zasúvacej objímky,
 19. podložka,
 20. zasúvacia objímka,
 21. opora zasúvajúcej páky,
 22. zasúvajúca páka hnacieho kolieska,
 23. hnacie ozubené koliesko,
 24. krúžok obmedzovača chodu hnacieho kolieska,
 25. zaiťovací krúžok obmedzovača,
 26. zasúvacie relé štartéra,
 27. skrutky, ktoré držia zasúvacie relé,
 28. vratná pružina,
 29. jadro zasúvacieho relé,
 30. predný kryt,
 31. sťahujúce kolíky.