13.10. Osvetlenie, svetelná a zvuková signalizácia

Na vozidle sú namontované dva hlavné reflektory s halogénovými žiarovkami diaľkových a stretávacích svetiel. Na nastavovanie smeru lúčov stretávacích svetiel sú na každom reflektore dve nastavovacie skrutky. Tie umožňujú meniť smer svetelných lúčov v horizontálnej a vertikálnej rovine. Reflektory sú vybevené naviac elektrických naklápačom, ktorý umožnuje meniť smer svetelných lúčov vo vertikálnej rovine priamo z kabíny v závislosti na zaťažení vozidla.

Reflektor:

  1. časť s diaľkovým a obrysovým svetlom,
  2. časť so stretávacím svetlom,
  3. časť s prednou smerovkou.

Na vonkajšej strane reflektorov sú vstavané predné smerovky s oranžovými žiarovkami. Smerovky sú zduplované bočnými smerovkami (opakovačmi), ktoré sú umiestnené na predných blatníkoch.

Časť vozidiel je vybavená hmlovými svetlami, ktoré sú umiestnené v otvoroch v prednom blatníku.

Na vozidle sú namontované kombinované zadné svetlá. Kazdé svetlo pozostáva zo štyroch častí: smerovky, brzdového svetla, spátečkového svetla a obrysového/hmlového svetla. V zadnom blatníku sú namontované odrazky červenej farby.

Zadné svetlo:

  1. prídavné brzdové svetlo,
  2. časť s brzdovým svetlom,
  3. časť so spátečkovým svetlom,
  4. časť so zadnou smerovkou,
  5. časť s obrysovým a hmlovým svetlom.

V prednej časti stropu je namontované plafónové osvetlenie kabíny. Zapína sa automaticky pri otvorení ľubovoľných bočných dverí alebo po vynútení pomocou spínača na strope. Do stropu sú vstavané aj dve smerové svietidlá pre vodiča a spolujazdca na prednom sedadle.

Zadnú ŠPZ osvetlujú dve svietidlá. Žiarovka na osvetlenie priehradky na palubnej doske sa rozsvieti pri otvorení jej veka, ale len v prípade, že je zapnuté vonkajšie osvetlenie.

Na vozidle je namontovaný jedna zvukový trúby vibračného typu.