13.10.10. Stropné svietidlo - výmena žiaroviek, demontáž a montáž

Poznámka: Pri výmene chybnej žiarovky stačí odstrániť kryt svetla. Na výmenu spínača smerových svetiel alebo na očistenie kontaktov spínača stropného svetla kabíny je potrebné odstrániť celé svetlo.
Výmena žiaroviek

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Plochým skrutkovačom s tenkým hrotom uvoľnite dve západky krytu svetla a odstráňte ho.
 3. Pre výmenu žiarovky na osvetlenie kabíny stlačte pružné kontakty a vyberte ju. Namontujte novú žiarovku.
 4. Pre výmenu žiarovky smerového svietidla ju zatlačte a pootočte proto smeru hodinových ručičiek. Žiarovku namontujte opačným postupom.
 5. Zaveste dve západky na spodnej časti krytu do telesa svetla a zatlačte na vrchnú časť krytu tak, aby západky zapadli.

Demontáž

 1. Odstráňte kryt stropného svietidla kabíny (pozri vyššie).
 2. Vyveste spodnú časť obloženia svietidla.
 3. Obloženie odstráňte.
 4. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve samorezky, ktoré držia svetlo k stropu kabíny.
 5. Vyberte svietidlo z otvoru v obložení stropu.
 6. Stlačte z oboch strán pružné západky a rozpojte konektory káblových zväzkov.

Montáž

Namontujte stropné svietidlo v opačnom poradí.