13.10.1. Panel ovládania osvetlenia - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte svorku od mínusového pólu akumulátoru.
  2. Otvorte veko montážneho bloku poistiek a relé (pozri: Montážny blok - výmena poistiek a relé).
  3. Odpojte konektor káblového zväzku od panelu ovládania osvetlenia.
  4. Plochým skrutkovačom uvoľnite západky panelu.
  5. Vyberte panel z otvoru veka.

Montáž

Namontujte panel ovládania osvetlenia v opačnom poradí.