13.10.2. Blok reflektoru - nastavenie smeru svetla

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka a tiež:

Poznámka: Nastavovanie je potrebné vykonávať v tme. Vozidlo by malo byť v prevádzkovom stave (plne natankované a bez ďalšieho zaťaženia). Ak máte problém nájsť vhodné miesto vo svojom okolí, použite ako plátno preglejku s rozmerom 1 x 2 m, na ktorú nanesne príslušné značenie. V tomto prípade je nutné pripraviť aj vzperu alebo podstavec, ktorý zaistí verikálnu polohu preglejky.

Pracovný postup

 1. Umiestnite vozidlo na rovnú horizontálnu plochu, tak aby bolo kolmo k ploche, ktorá bude slúžiť ako plátno a to vo vzdialenosti 5 metrov od nej.
 2. Naneste na plátno značenie podľa obrázku:

  Schéma značenia na nastavenie smeru svetla reflektorov:
  • A - vertikálna čiara, označuje umiestnenie stredu žiarovky stretávacieho svetla ľavého reflektoru,
  • B - vertikálna čiara, označuje umiestnenie stredu žiarovky stretávacieho svetla pravého reflektoru,
  • C - horizontálna čiara, označuje umiestnenie žiaroviek stretávacích/diaľkových svetiel reflektorov,
  • D - horizontálna čiara, označuje hranicu horizontálneho zdvihu svetlených lúčov,
  • O - vertikálna čiara, os,
  • l - vzdialenosť medzi žiarovkami stretávích svetiel reflektorov,
  • h - vzdialenosť medzi plochou, na ktorej je umiestnené vozidlo a stredom žiaroviek stretávacích svetiel reflektorov.
  Poznámka: Požadované značenie možno vykonať pomocou navíjacieho metra.
 3. Skontrolujte tlak v pneumatikách a ak je to potrebné, tak ho upravte podľa normy.
 4. Otočte koliesko elektrického naklápača svetiel do polohy 0, ktorá zodpovedá minimálnemu zaťaženiu vozidla.
 5. Pomocník nech si sadne na sedadlo vodiča. Následne energicky rozhojdajte vozidlo zboku, aby sa nastavilo zavesenie vozidla.
 6. Zapnite stretávacie svetlá, prekryte kusom kartónu jeden z reflektorov, napríklad pravý.
 7. Imbusovým kľúčom veľkosti 6 mm otáčajte nastavovacou skrutkou 1 ľavého reflektoru a nastavte horizontálnu hranicu svetelného lúča na čiaru D, potom otáčajte nastavovacou skrutkou 2 a nastavte zlom svetelného lúča na čiaru A.

  Analogicky nastavte pravý reflektor.