13.10.12. Zvuková signalizácia - demontáž, nastavenie a výmena

Poznámka: Na kryte trúby je sa nachádza nastavovacia skrutka, otáčaním ktorej môžete nastaviť zvuk trúby. Nastavovanie je dobré robiť s pomocníkom.
Demontáž

  1. Odstráňte mriežku predného nárazníka (pozri: Predný nárazník - demontáž a montáž).
  2. Očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite maticu, ktorá drží platničku trúby.
  3. Vyberte trúbu spod nárazníka a odpojte od nej konektor káblového zväzku.
    Odporúčanie: Na vnútornej strane trúby na nachádza nastavovacia skrutka. Na vývody trúby môžete pripojiť akumulátor a plochým skrutkovačom s tenkým hrotom nastavovať jej zvuk. Ak je zvuk chraplavý a slabý, otáčajte skrutkou, ak nedokážete dosiahnuť prijateľný zvuk, trúbu je nutné vymeniť.

Montáž

Namontujte trúbu v opačnom poradí.