13.10.6. Zadné svetlá - výmena žiaroviek

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami). Vypnite vonkajšie osvetlenie.
  2. V batožinovom priestore odstráňte zátku z obloženia zadného stĺpiku.
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite maticu horného úchytu zadného svetla.
  4. Pridržte zvonku svetlo a rovnakým kľúčom uvoľnite maticu spodného úchytu zadného svetla cez otvor v čalúnení batožinového priestoru.
  5. Odsuňte zadné svetlo od karosérie a vyberte zo svetla objímku s chybnou žiarovkou.
  6. Mierne zatlačte chybnú žiarovku od objímky a pootočte ju proti smeru hodinových ručičiek a následne ju vysuňte z objímky.
  7. Vymeňte žiarovku, poskladajte a namontujte zadné svetlo v opačnom poradí.