13.10.7. Zadné svetlá - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami). Vypnite vonkajšie osvetlenie.
  2. Pod policou batožinového priestoru, cez otvor v čalúnení rozpojte konektory káblových zväzkov zadného svetla.
  3. Uvoľnite dve matice, ktoré držia zadné svetlo a odstráňte ho z karosérie (pozri: Zadné svetlá - výmena žiaroviek). Vyberte gumené tesnenie z otvoru karosírie a vytiahnite vodiče z kabíny.

Montáž

Namontujte zadné svetlo v opačnom poradí.