13.10.8. Prídavné brzdové svetlo - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Otvorte dvere batožinového priestoru, kľúčom TORX T20 uvoľnite dve skrutky, ktoré držia prídavné brzdové svetlo.
  3. Odtiahnite svetlo, vytiahnite káblový zväzok zo spojlera, rozpojte konektory a odstráňte prídavne brzdového svetlo z vozidla.
    Odporúčanie: Prídavne brzdové svetlo je nerozoberateľné. Ak prestane svietiť niekoľko LED, vymeňte svetlo ako celok.

Montáž

Namonrujte prídavné brzdové svetlo v opačnom poradí.