13.3. Kontrola technického stavu elektrických zariadení

Odporúčanie: Pri hľadaní príčin nefunkčnosti niektorého z elektrických spotrebičov najprv skontrolujte jeho poistku a následne kontakty konektorov v jeho elektrickom obvode. Zaoxidované kontakty konektorov sú častou príčinou poruchy elektrospotrebiča. Ak je to potrebné, kontakty očistite. Obzvlášť starostlivo skontrolujte miesta pripojenia mínusových kontaktov elektrospotrebičov na kostru vozidla. Nespoľahlivé ukostrenie elektrospotrebiča často vedie k jeho poruche.

Na skontrolovanie funkčnosti elektrospotrebiča budete potrebovať tester - kombinovaný merací prístroj. Tieto zariadenia sú rôznych typov:

Pri opravách vozidla je výhodnejšie používať digitálny prístroj (tzv. multimeter). Je kompaktný a ukazuje presné hodnoty v akejkoľvek polohe.

Na otestovanie vodičov, ktoré nie sú pod napätím, prepnite multimeter do režime ohmmetra. Pri meraní veľmi nízkeho odporu (v rozmedzí niekoľkých Ω) je potrebné spraviť korekciu - odpočítať od nameraných hodnôt vnútorný odpor multimetra, odpor meracích káblov a svoriek (zvyčajne 0,06 - 0,08 Ω). Ak chcete určiť veľkosť korekcie, prepnite prístroj do režimu meranie nízkych hodnôť odporu (do 200 Ω), spojte jeho svorky dokopy a zaznamenajte si výslednu hodnotu.

Ak chcete skontrolovať obvody, ktoré sú pod napätím, prepnite multimeter do režimu voltmetra (s limitom merania do 20 V). Multimeter umožňuje zmerať aj prúd, ktorý elektrospotrebič vozidla spotrebováva (do 10 A).

Ak je potrebné iba určiť či v obvode je alebo nie je napätie, bez potreby merania jeho veľkosti, je vhodné použiť špeciálnú svetelnú skúšačku na 12 V…

…alebo doma vyrobenú skúšačku (žiarovka na 12 V s výkonom najviac 4 W s pripojenými dvoma vodičmi s dĺžkou najmenej 50 cm).

Poznámka: Postup, ako kontrolovať jednotlivé elektrické spotrebiče je uvedený v príslušných kapitolách.