13.10.4. Blok reflektoru - demontáž a montáž

Poznámka: Pracovný postup je ukázaný na ľavom reflektore. Demontáž pravého reflektoru sa vykonáva analogicky. Pre väčšie pohodlie pri ľavom reflektori je možné odstrániť akumulátor, pri pravom reflektori nádržku ostrekovačov skla.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami) a odpojte mínusový pól akumulátoru.
  2. Odstráňte predný nárazník (pozri: Predný nárazník - demontáž a montáž).
  3. Odpojte konektor káblového zväzku od reflektoru.
  4. Odpojte konektor vodičov od objímky žiarovky smerovky.
  5. Krížovým skrutkovačom uvoľnite skrutku 1 a nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite skrutku 2 vrchného úchytu reflektoru.
  6. Pridržte reflektor a rovnakým kľúčom uvoľnite dve skrutky spodného úchytu reflektoru.
  7. Odstráňte reflektor.

Montáž

Namontujte reflektor v opačnom poradí.