13.10.11. Žiarovky osvetlenia batožinového priestoru a odkladacej schránky - výmena

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Vyberte svietidlo z otvoru v ľavom obložení police batožinového priestoru. Ak je to potrebné, odpojte od svietidla konektor s vodičmi.
  3. Roztiahnite pružné kontakty a vyberte žiarovku zo svietidla.
  4. Vymeňte chybnú žiarovku, zložte a namontujte svietidlo osvetlenia batožinového priestoru v opačnom poradí.
  5. Analogicky vymeňte žiarku osvetlenia schránky palubnej dosky.