14.5.4. Predný nárazník - demontáž a montáž

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Demontujte mriežku chladiča (pozri: Mriežka chladiča - demontáž a montáž).
 3. Krížovým skrutkovačom odskrutkujte tri samorezky, ktoré držia prednú čast podblatníku na nárazníku. Anologicky úkon spravte na druhej strane vozidla.
 4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri skrutky spodného úchytu nárazníku (jednu na pravej a dve na prednej strane).
 5. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve samorezky, ktoré držia na nárazníku mriežku (sú umiestnené na oboch stranách mriežky).
 6. Vyberte mriežku z nárazníku.
 7. Na vozidlách s hmlovými svetlometmi odpojte ich konektory.
 8. Krížovým skrutkovačom uvoľnite dve samorezky spodného úchytu nárazníku s výstuhami pohlcujúcimi nárazy.
 9. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite dve skrutky 1 a krížovým skrutkovačom uvoľnite dve samorezky 2 vrchného úchytu nárazníku s výstuhami pohlcujúcimi nárazy.
 10. Na oboch stranách vozidla vyveste západky nárazníka z predných blatníkov a nárazník odstráňte.
 11. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite štyri matice (po dve na každej strane) úchytu výstuhy nárazníku pohlcujúcej nárazy.

Montáž

Namontujte nárazník v opačnom poradí.