14.5.7. Mriežka vzduchovodu - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Odstráňte ramená stieračov čelného skla (pozri: Stierače čelného skla - demontáž a montáž).
  2. Odstráňte tri krytky skrutiek z mriežky tak, že ich vypáčite plochým skrutkovačom.
  3. Kľúčom TORX T20 uvoľnite sedem samoreziek úchytu mriežky vzduchovodu.
  4. Odstráňte pravá aj ľavú čast mriežky vzduchovodu.

Montáž

Namontujte mriežku v opačnom poradí.