14.5.3. Tiahlo zámku kapoty - výmena

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Demontujte mriežku chladiča (pozri: Mriežka chladiča - demontáž a montáž).
  3. Vyveste tiahlo z otvoru držiaku 1 a odpojte predný koniec tiahla od petlice zámku kapoty 2.
  4. Pod prístrojovou doskou uvoľnite nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm skrutku úchytu páčky na otváranie zámku kapoty.
  5. Vyrovnajte zahnutý koniec tiahla zámku 2 a posuňte poistný krúžok 1 nahor.
  6. Vyrovnajte tiahlo zámku a vyvlečte ho z páčky otvárania.
  7. Pre pohodlnejšiu montáž zahnite koniec tiahla v petlici a k tiahlu priviažte šnúru.
  8. Vytlačte tesnenie a tiahlo cez prepážku motorového priestoru a vytiahnite ho cez výstuhu karosérie.
  9. Odviažte šnúru a odstráňte tiahlo spolu s jeho plášťom.

Montáž

Namontujte tiahlo zámku kapoty v opačnom poradí, tiahlo pretiahnite cez elementy karosérie s pomocnou šnúrou.