14.5.5. Podbeh predného blatníka - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Demontujte predné koleso (pozri: Koleso - výmena).
  3. Kľúčom TORX T20 uvoľnite tri samorezky úchytu zásterky predného blatníku a zásterku odstráňte.
  4. Skrutkovačom uvoľnite sedem samoreziek úchytu prednej časti podblatníku (päť samoreziek 1 na krížový skrutkovač a dva samorezky 2 na kľúč veľkosti 8 mm).
  5. Vyberte prednú čast podblatníku.
  6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite tri samorezky úchytu zadnej časti podblatníku a odstráňte ju.

Montáž

Namontujte podblatník v opačnom poradí.