14.5.9. Čelné sklo - výmena

Na vykonanie tohoto úkonu potrebujete pomocníka a tiež:

Poznámka: Vzhľadom na to, že materiály od rôznych výrobcov sa môžu líšiť, pre vykonaním práce by ste sa mali oboznámiť s inštrukciami, ktoré sú priložené k opravnej súprave.

Súpravy (od rôznych výrobcov) môžu obsahovať vymedzovacie podložky pod sklo a strunu na rezanie tesniaceho lepidla. Struna sa často pretrhne, je však možné ju kúpiť samostatne alebo častejšie v súprave s rukoväťami.

V krajnom prípade môžete použiť aj vlasec alebo zvárací drôt s priemerom 0,8 mm z poloautomatickej MIG/MAG zváračky.

Pracovný postup
 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte ramená stieračov (pozri: Stierače predného skla - demontáž a montáž).
 3. Odstráňte mriežku prívodu vzduchu (pozri: Mriežka vzduchovodu - demontáž a montáž).
 4. Odstráňte vnútorné spätné zrkadlo (pozri: Vnútorné spätné zrkadlo - demontáž a montáž).
 5. Odstráňte obloženie predných stĺpikov a obloženie prístrojovej dosky (pozri: Prístrojová doska - demontáž a montáž).
 6. Otvorte predné dvere a na každej strane vozidla ostránte horné tesnenie dvier do výšky čelného skla.
 7. Odstráňte tesnenie z vrchného okraju čelného skla.
 8. Skrutkovačom podpáčte a vyberte dva vymedzovacie kliny.
 9. Kliešťami odstrihnite kus struny dlhý asi meter. Strunou prerazte tesniace lepidlo a podtlačte koniec struny do kabíny.
 10. Nasaďte na konce strún rúčky.
  Poznámka: Ak nemáte špeciálne rúčky, strunu je možné naviazať na rukoväte skrutkovačov alebo na drevené paličky.
 11. Spoločne s pomocníkom rozrežte strunou (ako s obojručnou pílou) vrstvu tesniaceho lepidla po celom obvode skla.
 12. Odstráňte čelné sklo z vozidla a zo skla odstráňte držiak spätného zrkadla.
 13. Ostrým nožom opatrne odrežte zvyšky lepidla z karosérie (prípustná hrúbka zvyškov je maximálne 2 mm).
 14. Položte nové sklo na rovný povrch a odmastite zafarbenú hranu skla aktivátorom (z opravovacej súpravy).
 15. S pomocou tampónu naneste na obvod skla základ.
 16. Analogicky naneste základ aj na otvor okna v karosérii.
 17. Uložte do dolnej časti rámu čelného skla dve vymedzovacie podložky.
  Poznámka: Ak ste distančné podložky zamenili za nové, uistite sa, že ich hrúbka je rovnaká ako tých starých. V prípade potreby z nich odrežte prebytočnú časť nožom.
 18. Nasaďte na horný okraj skla tesnenie.
 19. Po obvode skla rovnomerne naneste tesniace lepidlo cca 8-10 mm od kraja. Tesniace lepidlo naneste násadcom širokým 10-12 mm.
  Poznámka: Je povolené naniesť tesniace lepidlo aj na prírubu otvoru okna v karosérii.
 20. Osaďte čelné sklo do rámu tak, aby ľavá a pravá medzera medzi sklom a rámom bola rovnaká.
 21. Pomocou vymedzovacích klinov zabezpečete, aby horné tesnenie skla bolo pritisnuté k hrane strechy karosérie.
 22. Pritlačte sklo k jeho rámu.
 23. Otvorte okná predných dvier a nechajte vozidlo bez pohybu, kým lepidlo nevyschne (pozri do návodu).
  Pozor: Počas prvých 7-8 hodín nevykonávajte žiadne úkony, pri ktorých hrozí posun čelného skla. Pred tým ako začnete vozidlo použivať počkajte aspoň deň, optimálne preschnutie lepidla nastáva až po 4-6 dňoch (v závislosti na poveternostných podmienkach).
 24. Namontujte diely demontované v prípravnej fáze. Nalepte držiak spätného zrkadla na nové sklo a zrkadlo osaďte (pozri: Vnútorné spätné zrkadlo - demontáž a montáž).