14.5.6. Predný blatník - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte podblatník blatníku, ktorý idete demontovať (pozri: Podbeh predného blatníka - demontáž a montáž).
  3. Odstráňte bočnú smerovku (pozri: Bočné smerovky - demontáž, výmena žiarovky a montáž).
  4. Odstráňte predný nárazník (pozri: Predný nárazník - demontáž a montáž).
  5. Očistite od tmelu hlavu samorezky spodného úchytu blatníku a uvoľnite ju kľúčom veľkosti 8 mm.
  6. Otvorte predné dvere a nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite samorezku zadného úchytu blatníka.
  7. Rovnakým kľúčom uvoľnite dve samorezky predného úchytu blatníku.
  8. Krížovým skrutkovačom uvoľnite jednu samorezku 1 a nástrčkovým kľúčom veľkosti 8 mm uvoľnite tri samorezky 2 vrchného úchytu blatníku.
  9. Opatrne nožom prerežte tesniaci tmel na vnútornej strane blatníku a blatník odstráňte.

Montáž

Namontujte blatník v opačnom poradí. Pred zatiahnutím samoreziek, napasujte blatník tak, aby bola medzera medzi blatníkom, dverami a kopatou bola rovnomerná.