14.5.8. Podstavec akumulátoru - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Odlejte časť chladiacej kvapaliny, aby jej hladina bola nižšie ako expanzná nádržka (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
  2. Odstráňte akumulátor (pozri: Akumulátor - montáž a demontáž).
  3. Odstráňte z podstavca gumenú podložku. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite štyri skrutky, ktoré držia podstavec na držiakoch a podstavec odstráňte.
  4. Odpojte hadicu chladiaceho systému od expanznej nádržky.
  5. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia vonkajší držiak podstavca na nosníku a držiak odstráňte.
  6. Rovnakým kľúčom uvoľnite dve matice, ktoré držia vnútorny držiak podstavca na blatníku karosérie.

Montáž

Namontujte podstavec v opačnom poradí. Doplňte chladiacu kvapalinu na požadované množstvo (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).