14.5.2. Kapota - demontáž, montáž a nastavenie polohy

Poznámka: Úkon je ukázaný spolu s rozobratím kapoty. No odstrániť kapotu je možné aj v celku s namontovanými súčasťami. Stačí odpojiť hadičku od čerpadla ostrekovaču čelného skla a vytiahnuť z tesniacej prechodky motorového priestoru.

Na vykonanie tohoto úkonu potrebujete pomocníka.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm povoľte dve matice 1 bezpečnostného háku kapoty. Kľúčom 41 mm alebo blickami povoľte úchyt zámku kapoty 2.
  3. Podpáčte skrutkovačom alebo sťahovákom úchyty obloženia kapoty a vyberte ich.
  4. Odstráňte oblženie kapoty.
  5. Podpáčte skrutkovačom a vytiahnite úchyty hadičky ostrekovača z kapoty. Odpojte od T-čka hadičku, podpáčte skrutkovačom gumené tesnenie a vytiahnite hadičku ostrekovača z otvoru kapoty.
  6. Cez otvory vo výstuhe kapoty stlačte dve západky trysky. Vytlačte trysku z otvoru v kapote a odpojte hadičku od trysky ostrekovača. Analogicky demontujte aj druhú trysku.
  7. Odpojte dve hadičky trysiek od T-čka.

Montáž

Zložte a namontujte kapotu v opačnom poradí.