10.1.4. Pneumatiky - kontrola tlaku

Odporúčanie: Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách po ubehnutí každých 500 km.

Tlak vzduchu v pneumatikách vozidla nie je konštantný. Pri zvyšovaní teploty okolitého vzduchu tlak v pneumatikách rastie, pri znižovaní klesá. Pri neveľkom kolísaní teploty okolitého vzduchu sa tlak v pneumatikách mení len mierne. Ak sa teplota zníži o 10 - 15 °C, je potrebné skontrolovať tlak v pneumatikách a skorigovať podľa normy.

K zvýšeniu tlaku v pneumatikách dochádza pri jazde vysokou rýchlosťou a pri častom manévrovaní. V zimnom období je prakticky nepotrehnuteľné. Studený vzduch a nízka teplota povrchu vozovky nedovolí pneumatike zohriať sa. V letnom období prichádzajúci teplý vzduch ochladzuje pneumatiku len mierne a jej teplota môže začať stúpať. Ďalšie ohrievanie pneumatiky spôsobujú slnečné lúče, ktoré rozohrievajú povrch vozovky. Vplyvom týchto faktorov môže stúpnuť tlak v pneumatike o 0,2 - 0,3 bar (20 - 30 kPa).

Pozor: Tlak v pneumatike merajte len vtedy, keď jej teplota je rovnaká ako teplota okolitého vzduchu.

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Pracovný postup

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Vyskrutkujte ochrannú čiapočku ventilu.
 3. Pevne pritlačte manometer ku koncu ventila a držte ho v tejto polohe 1 - 2 s, potom ho odtiahnite.
 4. Vráťte ručičku manometra na nulu a meranie zopakujte.
 5. Ak je tlak v pneumatiek nižší ako norma, dohustite pneumatiku pomocou pumpy alebo kompresora.
  Poznámka: Počas dohusťovania kontrolujte tlak na manometri pumpy alebo kompresora.
  Pozor: Manometer pri fúkaní neukazuje tlak v pneumatike, ale v hadičke privádzajúcej vzduch. Pre určenie presného tlaku v pneumatike je potrebné prerušiť proces dofukovania.
 6. Ak je tlak v pneumatike vyšší ako norma, časť vzduchu odpustite tak, že stlačíte osku ventilu špeciálnym výstupkom na manometri alebo skrutkovačom. Vypúšťajte vzduch z pneumatiky len v malých dávkach a priebežne kontrolujte tlak.
 7. Naskrutkujte na ventil ochrannú čiapočku.
 8. Analogicky skontrolujte tlak v ostatných kolesách vozidla.