9.3.2. Popis konštrukcie

Poloosi predných kolies prenášajú krútiaci moment z prevodovky k predným hnaným kolesám nezávisle od uhlu natočenia kolies a pozície závesu.

Každá poloos pozostáva z dvoch kĺbov s rovnakou uhlovou rýchlosťou (homokinetických kĺbov) a hriadeľu, ktorých ich spája. Krátky hriadeľ ľavej poloosi je vyrobený z oceľovej tyče, dlhý hriadeľ pravej poloosi z oceľovej trubky. Čap telesa vnútorného homokinetického kĺbu je spojený s ozubeným kolesom diferenciálu pomocou drážkovaného spoju. Homokinetický kĺb prenáša krútiaci moment na hriadeľ poloosi nezávisle od uhlu medzi telesom homokinetického kĺbu a hriadeľom. Vnútorný homokinetický kĺb je zostrojený tak, že prenáša krútiaci moment nielen pod rôznymi uhlami, ale umožňuje aj vzájomný pozdĺžny pohyb telesa homokinetického kĺbu a hriadeľu poloosi počas pohybu zavesenia pri jazde. Vonkajší homokinetický kĺb prenáša krútiaci moment z hriadľu poloosi na náboj hnacieho hnaného kolesa, s ktorým je spojený pomocou drážkovaného spoju. Drážkovaný koniec telesa vonkajšieho homokinetického kĺbu je pripevnený k náboju pomocou matice. Homokinetické kĺby sú chranené proti vnikaniu prachu a vlhkosti pomocou gumenej manžety, ktorá je zaistená pomocou oceľových páskových svoriek.

Poznámka: Nasledujúce kapitoly popisujú demontáž, opravy a montáž ľavej poloosi. Všetky úkony na pravej poloosi vykonávajte analogicky.

Diely ľavej poloosi:

 1. matica náboja,
 2. oporná podložka matice,
 3. teleso vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 4. veľká svorka manžety vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 5. ochranná manžeta vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 6. malá svorka manžety vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 7. hriadeľ poloosi,
 8. malá svorka manžety vnútorného homokinetického kĺbu,
 9. ochranná manžeta vnútorného homokinetického kĺbu,
 10. veľká svorka manžety vnútorného homokinetického kĺbu,
 11. teleso vnútorného homokinetického kĺbu,
 12. poistný krúžok čapu vnútorného homokinetického kĺbu,
 13. vnútorné púzdro vnútorného homokinetického kĺbu,
 14. guličky vnútorného homokinetického kĺbu,
 15. oddeľovač vnútorného homokinetického kĺbu,
 16. fixátor vnútorného homokinetického kĺbu,
 17. poistný krúžok držiaku vnútorného homokinetického kĺbu,
 18. oporný krúžok držiaku vnútorného homokinetického kĺbu,
 19. oporný krúžok držiaku vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 20. poistný krúžok držiaku vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 21. vnútorné púzdro vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 22. guličky vonkajšieho homokinetického kĺbu,
 23. oddeľovač vonkajšieho homokinetického kĺbu,
Poznámka: Hriadeľ pravej poloosi je dlhší a vyrobený z trubky.