9.3.5. Vonkajší homokinetický kĺb poloosi - demontáž, výmena ochrannej manžety a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž

 1. Odstráňte poloos ako celok (pozri: Poloos predného kolesa - demontáž a montáž).
 2. Konce všetkých štyroch svoriek vnútorného aj vonkajšieho homokinetického kĺbu na oboch hriadeľoch smerujú do protismeru otáčania poloosí v jazda dopredu. Na zaistenie správnej montáže, v prípade že svorky budu znovu použité, vyznačte na ne fixkou šípky, ktoré ukazujú smer otáčania.
 3. Veľkými blickami alebo špeciálnymi kliešami stlačte veľkú svorku a pomocou plochého skrutkovača rozpojte zámky svorky.
 4. Rovnakým spôsobom odstráňte malú svorku ochrannej manžety vonkajšieho homokinetického kĺbu.
 5. Plochým skrutkovačom podpáčte a odstráňte ochrannú manžetu vonkajšieho homokinetického kĺbu.
  Odporúčanie: Poškodenú manžetu môžete odstrániť aj jej rozrezaním nožom.
  Pozor: Pozor, ak chcete homokinetický kĺb znovu použiť, v nasledujúcich úkonoch nebúchajte po oddeľovači ani vnútornom púzdre homokinetického kĺbu.
 6. Upevnite hriadeľ poloosi do zveráku. Údermi po vnútornom púzdre homokinetického kĺbu cez tyč z mäkkého kovu zosuňte vonkajší homokinetický kĺb z hriadeľu poloosi.
 7. Plochým skrutkovačom podpáčte a odstráňte z drážky v hriadeli poloosi poistný krúžok.
 8. Pomocou segerkových kliešti na odstráňte poistný krúžok.
 9. Odstráňte ochrannú manžetu z hriadeľu poloosi.
 10. Premyte homokinetický kĺb v petroleji, vyutierajte ho čistou handrou a nechajte vyschnúť.

Montáž

 1. Aby sa zabránilo poškodeniu novej manžety pri montáži, omotajte drážky hriadeľu hriadeľu lepiacou alebo izolačnou páskou.
 2. Nasuňte na hriadeľ nový ochranný kryt, posuňte ho smerom k stredu hriadeľu a odstráňte pásku.
 3. Upevnite hriadeľ poloosi vertikálne do zveráku. Na nasunutie oporného krúžku na drážový koniec hriadeľu použitie vidlicový kľúč veľkosti 24 mm.
  Odporúčanie: Nepoužívajte na montáž oporného krúžku nástrčkovú hlavicu golasady. Vnútoré skosenie, ktoré je takmer vo všetkých hlaviciach, by zmršťovalo krúžok, čo by bránilo jeho montáži na hriadeľ.
 4. Analogicky namontujte poistný krúžok.
 5. Namažte drážky hriadeľu mazivom na homokinetické kĺby.
 6. Nasuňte homokinetický kĺb na drážkový koniec hriadeľu. Cez kus dreva natĺkajte homokinetický kĺb na hriadeľ až kým ho nezafixujete poistný krúžok.
  Pozor: Do vonkajšieho homokinetického kĺbu sa musí dať 40 cm3 maziva.
 7. Vyplňte homokinetický kĺb mazivom. Zostavajúcu časť (zo 40 cm3) maziva natlačte do ochrannej manžety.
 8. Prisuňte ochrannú manžetu k homokinetickému kĺbu, aby veľký tesniaci pás ochrannej manžety bol úplne navlečený na teleso homokinetického kĺbu a malý tesniaci pás zostav v drážke hriadeľa.
 9. Nadvihnite tesniaci pás s menším priemerom plochým skrutkovačom, aby ste vypustili z vnútornej dutiny manžety vzduch.
 10. Pomocou veľkých bliciek alebo špeciálnych kliešti na montáž svoriek a plochého skrutkovača namontujte veľkú aj malú svorku ochrannej manžety. Svorky namontujte s prihliadnutím na smer otáčania hriadeľu. Vonkajší koniec svoriek by mal byť otočený tak, aby bol proti smeru otáčania poloosi pri jazde vpred.
  Odporúčanie: Pred montážou zloženej poloosi na vozidlo určite dajte nový poistný krúžok na drážkový čap vnútorného homokinetického kĺbu.
 11. Namontujte poloos ako celok na vozidlo (pozri: Poloos predného kolesa - demontáž a montáž).