9.2.2. Popis konštrukcie

Na vozidle je namontovaná manuálna päťstupňová dvojhriadeľová prevodovka. Prevodovka je namontovaná spolu so stálym prevodom a diferenciálom do jedného zariadenia, ktorého teleso sa skladá z troch častí - spojkovej skrine, prevodovkovej skrine a zadného krytu. Miesta spojov skríň a krytu su utesnené tmelom odolným proti oleju.

Hnací hriadeľ prevodovky je vyrobený vo forme ozubených kolies. Ozubené kolesá hnacieho hriadeľu - hnacie, v neustálom zábere s hnanými ozubenými kolesami dopredných prevodov, ktoré sú na hnanom hriadeli. Všetky elementy hnaného hriadeľu sú vymeniteľné. Hnaný hriadeľ - dutý, s kruhovými otvormi v miestach, kde sú ozubené koleso, pre mazanie vonkajšieho povrchu hriadeľu. Ozebené koleso piateho prevodu sa otáča na púzdre. Hnacie ozubené kolesá stále prevodu a náboje synchronov sú namontované na drážkovom hriadeli. Predné konce hriadieľov sú vsunuté do ihličkových ložísk, zatiaľ čo zadné do guličkových.

Diferenciál - dvojsatelitový, predpätie jeho ložísk je regulovateľné výberom hrúbky regulačného prstenca, ktorý je umiestnený z vonkajšej strany ložiska diferenciálu. Na telese diferenciálu je umiestnené ozubené koleso snímaču rýchlosi vozidla. Snímač je umiestnený na skrini prevodovky.

Na kontrolu hladiny oleja v prevodovke je na nej umiestnená mierka.

Mechanizmus radenia prevodov je vybavený elektrickým zariadením, ktoré bráni nechcenému zaradeniu spätného chodu namiesto prvého prevodu. Toto zariadenie je poháňané elektromagnetom.

Zariadenie je namontované v spodnej časti skrine prevodovky, vľavo.

Vypínanie blokovania spätného chodu je umiestnené na radiacej páke, pod rukoväťou.

Prevodovka:

 1. zadný kryt prevodovky,
 2. matica,
 3. hnacie ozubené koleso piateho prevodu,
 4. nosná platnička,
 5. poistný krúžok ložiska,
 6. guličkové ložisko hnacieho hriadeľu,
 7. hnacie ozubené koleso štvrtého prevodu,
 8. skriňa prevodovky,
 9. hnací hriadeľ,
 10. hnacie ozubené koleso tretieho prevodu,
 11. hnacie ozubené koleso druhého prevodu,
 12. ozubené koleso spiatočky,
 13. hnacie ozubené koleso prvého prevodu,
 14. ihličkové ložisko,
 15. odvetrávanie,
 16. simering hnacieho hriadeľu,
 17. skriňa spojky,
 18. ihličkové ložisko hnaného hriadeľu,
 19. zberač oleja,
 20. hnacie ozubené koleso stáleho prevodu,
 21. ozubené koleso snímaču rýchlosti vozidla,
 22. simering poloosi,
 23. ihličkové kuželové ložisko poloosi,
 24. snímač rýchlosti vozidla,
 25. diferenciál,
 26. satelit diferenciálu,
 27. oska satelitu,
 28. ozubené koleso poloosi,
 29. hnané ozubené koleso stáleho prevodu,
 30. ihličkové kuželové ložisko poloosi,
 31. regulačný prstenec,
 32. simering poloosi,
 33. hnané ozubené koleso prvého prevodu,
 34. synchron prvého a druhého prevodu,
 35. hnané ozubené koleso druhého prevodu,
 36. hnané ozubené koleso tretieho prevodu,
 37. synchron tretieho a štvrtého prevodu,
 38. hnané ozubené koleso štvrtého prevodu,
 39. guličkové ložisko hnaného hriadeľu,
 40. poistný krúžok ložiska,
 41. púzdro,
 42. hnané ozubené koleso piateho prevodu,
 43. synchron piateho prevodu,
 44. matica.