9.2.8. Guferá poloosí predných kolies - výmena

Poznámka: Výmena simeringov poloosí sa vykonáva bez demontáže prevodovky z vozidla.
Pozor: Simering pravej a ľavej poloosi nie je zámenný (katalógové čísla: pravý simering - 2110-2301034 alebo 2110-2301034-01; ľavý simering - 2110-2301035 alebo 2110-2301035-01).
Pozor: Nevyberajte oba poloosi naraz alebo ak je to nutné, tak namiesto jedného z nich vložte špeciálny tŕň, ktorý zabráni vypadnutiu ozubeného kolesa poloosi zo skrine diferenciálu.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Vypustite olej z prevodovky (pozri: Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja).
  3. Vyberte poloos (pozri: Poloos predného kolesa - demontáž a montáž).
  4. Podpáčte simering veľkým plochým skrutkovačom alebo montážnou lopatkou a vyberte ho zo skrine prevodovky.

Montáž

Namažte styčný okraj nového simeringu prevodovým olejom a nalisujte ho, použite starý simering ako tŕň.

Simering poloosi druhého kolesa vymeňte analogicky.