9.2.3. Kontrola technického stavu prevodovky

Predtým ako pristúpite ku kontrole technického stavu, preverte hladinu oleja v prevodovke (pozri: Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja). V prevodovke, v ktorej nie je dostatok oleja, dochádza k intenzívnemu opotrebovávaniu dielov, čo skracuje jej životnosť. Nad montážnou jamou alebo pod rampou skontrolujte prevodovku zo všetkých strán a uistite sa, že neuniká olej v miestach spojov skríň a krytu ani cez simeringy poloosí a čapu na výber prevodu.

Uistite sa, že tiahlo vypínania spojky nie je porušené a je správne nastavené (pozri: Tiahlo spojky - nastavenie).

Stlačte spojkový pedál, zaraďte postupne všetky dopredné prevody, skontrolujte presnosť ich radenia. Ak je to potrebné, nastavte mechanizmus radenia prevodov (pozri: Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie).

Stlačte spojkový pedál a zaraďte prevod spätného chodu. Ak sa prevod nedá zaradiť, skontrolujte funkčnosť elekromagnetu blokovania (pozri: Elektromagnetický zámok spätného chodu - kontrola a výmena).

Dajte radiacu páku do neutrálnej polohy a naštartujte motor. Stlačte niekoľkokrát spojkový pedál a počúvajte zvuk ložísk prevodovky. Zvuk sa objaví v momente, keď pustíte spojkový pedál a zmizne, keď ho stlačíte. Hlasný šum ložísk signalizuje ich opotrebovanie.

Skontrolujte funkciu prevodovky počas jazdy, najprv zrýchľujte a potom spomalujte, pri tom raďte prevody smerom hore a potom smerom dole. Skontrolujte presnosť radenia prevodov počas jazdy a tiež funkčnosť synchronov. Uistite sa, že z prevodovky sa neozýva praskanie, údery a iný nezvyčajné zvuky, a tiež že nedochádza k samovoľnému vyradeniu prevodov pri zmene zaťaženia.