9.2.7. Elektromagnetický zámok spiatočky - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte pancier alebo chránič motora (ak je namontovaný).
 3. Odpojte konektor káblového zväzku od elekromagnetu.
 4. Voltmetrom skontrolujte napätie na vývode 1 v konektore (vedie ku nemu červený vodič). Pri zapnutom zapaľovaní by malo byť na vývode napätie okolo 12 V. Ak tam napätie nie je alebo je menšie ako 10 V, skontrolujte poistku F21 pre obvod elektromagnetu (pozri: Blok elektroinštalácie - výmena poistiek a relé a Kontrola technického stavu elektrických zariadení).
 5. Ohmmetrom zmerajte elektrický odpor cievky elektromagnetu, ktorý by mal byť okolo 13 ohmov.
 6. V prípade, že odpor elektromagnetu je v norme, priveďte na jeho vývody napätie 13 V z akumulátoru. Mali by ste po pripojení počuť cvaknutie. Nesprávny elektromagnet vymeňte.

Odporúčanie: Ak ste pri kontrole nezistili žiadne chyby a blokovanie sa nevypína, skúste skontrolovať vypínač blokovania na radiacej páke (pozri: Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie). Ak je vypínač funkčný, vyskrutkujte elektromagnet z prevodovky (pozri nižšie) a uistite sa, že pri pripojení napätia 12 V na jeho vývody sa jadro elektromagnetu úplne zatiahne.
Poznámka: Ak vypínanie blokovania spiatočky prestalo fungovať počas cesty, môžete vyskrutkovať elektromagnet 8 - 10 mm. Husto omotajte viditeľnú časť závitu elekromagnetu izolačnou páskou. Zlisujte pásku tak, že pritiahnete elektromagnet o niekoľko závitov, aby medzi prírubou elektromagnetu a prevodovkou bolo nejakých 6 - 7 mm. Dôjdite na parkovisko alebo do servisu, buďte však opatrný, pri zaraďovaní prvého prevodu môžete omylom zaradiť spiatočku.

Demontáž

 1. Vypustite olej z prevodovky (pozri: Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja).
 2. Očkovým kľúčom veľkosti 36 mm uvoľnite elektromagnet.
 3. Ak takýto kľúč nemáte k dispozícii, očkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite zátku fixátora vidlice radenia spiatočky (zavadzia pri uvoľňovaní elektromagnetu).
 4. Vyberte pružinu fixátora.
 5. Aby nedošlo k strate guličky fixátora, vyberte ho pomocou magnetického skrutkovača.
 6. Blickami roztiahnutými na 36 mm uvoľnite elektromagnet.
 7. Vyskrutkujte elekromagnet zo skrine prevodovky.

Montáž

Namontujte nový elektromagnet v opačnom poradí, skôr ako nanesiete na jeho závit tmel, odstráňte unikajúci olej zo skrine prevodovky.