9.2.10. Prevodovka - demontáž a montáž

Odporúčanie: Prevodovka váži viac ako 30 kg, preto by ste mali pracovať s pomocníkom alebo použiť nastavovateľný podstavec alebo zdvihák.
Pozor: Nevyberajte oba poloosi naraz alebo ak je to nutné, tak namiesto jedného z nich vložte špeciálny tŕň, ktorý zabráni vypadnutiu ozubeného kolesa poloosi zo skrine diferenciálu.

Demontáž

 1. Odstráňte pancier alebo chránič motora (ak je namontovaný).
 2. Vypustite olej z prevodovky (pozri: Prevodovka - kontrola hladiny a výmena oleja).
 3. Odstráňte podstavec akumulátoru (pozri: Podstavec akumulátoru - demontáž a montáž).
 4. Odstráňte vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
 5. Odstráňte štartér (pozri: Štartér - demontáž a montáž).
 6. Odpojte od prevodovky spojkové lanko (pozri: Lanko spojky - výmena).
 7. Odpojte konektory káblových zväzkov od spínaču cúvacieho svetla, snímaču rýchlosti vozidla a elektromagnetu blokovania spiatočky (pozri: Spínač svetla spätného chodu - demontáž a montáž, Snímač rýchlosti vozidla - kontrola a výmena a Elektromagnetický zámok spiatočky - kontrola a výmena).
 8. Odpojte tiahlo mechanizmu radeia prevodov od čapu (pozri: Mechanizmus radenia prevodov - demontáž, montáž a nastavenie).
 9. Odpojte riadiacu tyč od prevodovky (pozri: Riadiaca tyč - demontáž a montáž).
 10. Uvoľnite utiahnutie matice, ktoré držia pozdĺžne rozpery na predných nosníkoch a odstráňte držiak rozpery z karosérie (pozri: Pozdĺžne rozpery závesu - demontáž a montáž). Aby rozpera nezavadzala, odsuňte ju bokom a priviažte drôtom.
 11. Odstráňte poloosi predných kolies (pozri: Poloos predného kolesa - demontáž a montáž).
 12. Kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri skrutky, ktoré držia spodný kryt spojkovej skrine.
 13. Odstráňte spodný kryt spojkovej skrine.
 14. Umiestnite pod motor nastavovateľný podstavec a odstráňte ľavú a právú podperu pohonnej jednotky (pozri: Úchyty pohonnej jednotky - výmena).
  Poznámka: Ďalšie úkony vykonávajte s pomocníkom alebo umiestnite pod pravodovku nastavovateľný podstavec.
 15. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite tri skrutky a tiež jednu maticu, ktoré držia prevodovku na motore.
  Poznámka: Vrchná skrutka, ktorá drží prevodovku na pravej strane motora (pri pohľada naň zo strany prevodovky) je kratšia ako ostatné.
  Pozor: Pri odstraňovaní prevodovky neopierajte jej hnací hriadeľ o prítlačnú pružinu spojky, lebo ju tým môžete poškodiť.
 16. Pohýbte prevodovkou zo strany na stranu, vyberte ju z vodiacich drážok a opatrne vysuňte hnací hriadeľ z otvoru hnaného disku a spojkového koša.
 17. Odtiahnite prevodovku od motora najviac ako sa dá, nakloňte ju spojkovou skriňou nižšie a vyberte ju pomedzi motor a rozperu predného závesu, opatrne spustite prevodovku na zem.

Montáž

Namontujte prevodovku v opačnom poradí, avšak ešte predtým naneste vazelínu na drážky hnacieho hriadeľu prevodovky.