9.1.5. Lanko spojky - výmena

Lanko vymieňame, keď sa pretrhne, zadiera v bovdene alebo je nadmerne vyťahné, a tiež keď nefunguje mechanizmus regulovania jeho dĺžky.

Demontáž

 1. Odstráňte vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
 2. Potiahnite koniec lanka, vyveste jeho zarážku z páky vidlice vypínania spojky.
 3. Vyskrutkujte zarážku z koncovky lanka a odstráňte ju.
 4. Vytiahnite dolný koniec bovdenu lanka z držiaku, ktorý je umiestnený na prevodovkovej skrini.
 5. V kabíne pod palubnou doskou uvoľnite kľúčom veľkosti 8 mm maticu, ktorá drží držiak bovdenu lanka v držiaku spojkového pedálu.
 6. Podpáčte skrutkovačom a odstráňte pružnú fixačnú zarážku konca lanka.
 7. Odstráňte koniec lanka z čapu páky spojkového pedálu.
  Poznámka: Na čape spojkového pedálu je osadené plastové púzdro, nestraťte ho. Poškodené púzdro by sa malo nahradiť.
 8. Vytiahnite gumenú prechodku z prepážky motorového priestoru a vtiahnite lanko z motorového priestora dnu a odstráňte ho.

Montáž

 1. Naneste na čap a púzdro čapu spojkového pedálu vazelínu (Litol-24).
 2. Pretiahnite kábel cez otvor v prepážke motorového priestoru z kabíny do priestororu pod kapotou.
 3. Osaďte gumenú prechodku na bovdene lanka do otvoru v prepážke motorového priesotoru.
 4. Osaďte koncovku ozubeného konca lanka na čap spojkového pedálu a upravnite ho fixačnou zarážkou.
 5. Upevnite maticou držiak bovdenu lanka k držiaku spojkového pedálu.
 6. V motorovom priestoru zasuňte spodný koniec bovdenu lanka do otvoru v držiaku na prevodovke.
 7. Naskrutkujte zarážku na závit na konci lanka, tak aby koniec lanka trčal zo záražky aspoň jeden závit.
 8. Nastavte tiahlo vypínania spojky (pozri: Tiahlo spojky - nastavenie), potom niekoľkokrát stlačte spojkový pedál a opakujte nastavovanie.
 9. Vazelínou (Litol-24) namažte styčnú plochu zarážky konca lanka.
 10. Skontrolujte správny chod spojky (pozri: Kontrola technického stavu spojky).