9.1.3. Kontrola technického stavu spojky

Zapnutá spojka (uvoľnený pedál) by nemala preklzovať a mala by bez strát prenášať krútiaci moment z motora na prevodovku. Pri stlačenom spojkovom pedáli by mali byť motor a prevodovka úplne rozpojené. Zapínanie spojky musí byť plynulé - bez trhania.

Na vykonanie práce budete potrebovať pravítko alebo meter.

Pracovný postup

  1. Skontrolujte chod spojkového pedálu a ak je potrebné, tak ho nastave (pozri: Tiahlo spojky - nastavenie).
  2. Pri vypnutom motore stlačte niekoľkokrát spojkový pedál. Uistite sa, že mechanizmus tiahla vypínania spojky pracuje hladko, neškrípe a nebúcha.
  3. Pravítkom alebo metrom zmerajte vzdialenosť od podlahy po vonkajší okraj spojkového pedálu.
  4. Stlačte pedál až na podlahu a opakujte meranie.
    Odporúčanie: Ak je celá dráha pedálu vačšia ako 146 mm, prispôsobte tiahlo vypínania spojky (pozri: Tiahlo spojky - nastavenie).
  5. Naštartujte motor. Ak zo spojkovej skrine počuť kvílivý zvuk, tak je pravdepodobne opotrebované vypínacie ložisko spojky. Vyveste lanko od vidlice vypínania spojky (pozri: Lanko spojky - výmena) a mierne pootočte vidlicu v smere hodinových ručičiek, tým odsuniete vypínacie ložisko od prítlačnej pružiny. Ak je vypínacie ložisko chybné, kvílenie zmizne.
  6. Pri spustenom motore stlačte spojkový pedál na doraz a zaraďte prevod. Radenie by malo byť jednoduché, bez škrípania a praskania. Ak pri zaraďovaní prevodu počuť škrípanie a vyradenie je ťažké, spojka nie je úplne vypnutá.
  7. Pri spustenom motore zaraďte prvý prevod, postupne uvoľňujte spojkový pedál, skontrolujte plynulý záber spojky, neprítomnosť trhnutia alebo nezvyčajných zvukov.
  8. Pri jazde na treťom alebo štvrtom prevode prudko stlačte plynový pedál. Ak sa otáčky kľukového hriadeľu rýchlo zvyšujú, ale vozidlo zrýchluje len pomaly, spojka prešmykuje. Ďalším príznakom je prítomnosť zápachu spáleniny v kabíne, ktorý pochádza z rozhorúčeného trecieho obloženia hnaného disku.

Ak ste nezaznamenali vyššie uvedené príznaky nedostatkov v spojkovom mechanizme, tak sa spojka nachádza v dobrom technickom stave.