9.1.2. Popis konštrukcie

Na vozidle je namontovaná jednolamelová spojka suchého typu s centrálnou prítlačnou pružinou. Tiahlo vypínania spojky - lankové, bezdrážkové, s mechanizmom automatického nastavovania dĺžky lanka.

Spojka pozostáva z koša (prítlačného disku v zostave) a hnaného disku. Košom je samotné oceľové púzdro, v ktorom je namontovaná prítlačná pružina a prítlačný disk. Prítlačný disk je upevnený v púzdre na troch pároch pružných platničiek. Na strane púzdra disku je prítlačná pružina membránového typu. Spojkový kôš je uchytený šiestimi skrutkami k zotrvačníku a uzavretý v hliníkovej skrini. Medzi prítlačným diskom a zotrvačníkom je namontovaný hnaný disk.

K obom stranám hnaného disku sú prinitované trecie platničky. Na stlmenie vibrácii v okamihu zapínania spojky je do hnaného disku zabudovaný tlmič zo šiestich vinutých pružín. Otvor hnaného disku má drážky na spojenie s primárnym hriadeľom prevodovky.

Spojkový pedál ja zavesený na oske a prichytený ku karosérii pomocou držiaku. Vrchná časť spojkového pedálu je navrhnutá ako dvojramenná páka. Na konci páky je osadený čap, ku ktorému je pripojené lankové tiahlo vypínania spojky. Spojenie je realizované prostredníctvom špeciálneho západkového mechanizmu, ktoré reguluje dĺžku lanka (pozri nižšie). Vďaka tomu nie je nutné pri prevádzke pravidelne kontrolovať a upravovať chod spojkového pedálu. Tento mechanizmus tiež zabraňuje vôli v tiahle vypínania spojky.

Lankové tiahlo vypínania spojky:

 1. pružná fixačná zarážka,
 2. mechanizmus automatickej regulácie dĺžky lanka,
 3. držiak bovdenu lanka,
 4. gumená priechodka,
 5. bovden lanka,
 6. vlnité púzdro spodného konca lanka,
 7. závitový (spodný) koniec lanka.

Lanko je uložené v kovovom bovdene a potiahnuté plastovým obalom. Horný koniec bovdenu má držiak, ktorý je uchytený na konzole pedálu. Vertikálna plocha držiaku slúži tiež ako obmedzovač chodu spojkového pedálu. Je na ňom namontovaná gumená platnička. Spodný koniec bovdenu lanka je zachytený v držiaku, ktorý je namontovaný na prevodovke. Spodný koniec lanka je zakrytý gumeným vlnitým púzdrom. Lanko je pripojené k vidlici vypínania spojky prostredníctvom plastovej zarážky, ktorá je naskrutkovaná na závite na konci lanka.

Spojka:

 1. vodiace púzdro vypínacieho ložiska,
 2. primárny hriadeľ prevodovky,
 3. zarážka lanka,
 4. vidlica vypínania spojky,
 5. púzdro osky vidlice,
 6. prítlačný disk v zostave (kôš),
 7. hnaný disk,
 8. zotrvačník,
 9. spojkový pedál,
 10. mechanizmus automatického regulovania dĺžky lanka,
 11. horný držiak bovdenu lanka,
 12. gumená prechodka,
 13. objímka vypínania spojky (vypínacie ložisko),
 14. spodný koniec bovdenu lanka,
 15. držiak umiestnený na prevodovke,
 1. vzdialenosť zarážky od vidlice (pri ťahaní lanka), skontrolujte pri montáži lanka (27mm).

Vidlica vypínania spojky sa otáča v dvoch púzdrach. Horné púzdro je plastové a vyberateľné, zatiaľ čo dolné je bronzové a vlisované do spojkovej skrine. Otočením vidlice sa sila prenáša na lupene prítlačnej pružiny cez radiálne guličkové ložisko (vypínacie ložisko). Ložisko je namontované v objímke vypínania spojky, cez ktorú je v kontakte s vidlicou vypínania spojky. Pevné spojenie vidlice a objímky zabezpečuje pružina v tvare U. Vďaka tomu, že v tiahle vypínania spojky nie je žiadna vôla je pritláčanie objímky k lupeňom prítlačnej pružiny plynulé a vypínacie ložisko neustále v chode. V ložisku je natlačené mazivo, ktoré ho maže po celú dobu jeho životnosti. Objímka vypínania spojky sa pohybuje po púzdre, ktoré je na primárnom hriadeli prevodovky a je pripojené k spojkovej skrini tromi skrutkami.

Počas prevádzky sa platničky hnaného disku opotrebovávajú. Na kompenzáciu tohoto opotrebovania je v tiahle vypínania spojky vstavený mechanizmus automatického regulovania dĺžky lanka. Podľa miery opotrebovania platničiek sa páka vidlice vypínania spojky otáča viac alebo menej a tak aj ťahá lanko. Popri tom stlačená pružina, ktorá sa nachádza v púzdre regulovacieho mechanizmu, ovplyvňuje zaistenie ozubeného konca lanka. Úchyty uvoľnia koniec lanka, v dôsledku čoho pružina ľahko došponuje lanko v bovdene, čím sa kompnezuje opotrebovanie platničiek disku. Pri stlačení spojkového pedálu sa horná zarážka posunie nahor. Pri tom úchyty stlačia zubkovaný koniec lanka a nedovolia mu vykĺznuť z regulovacieho mechanizmu.

Mechanizmus regulovania dĺžky lanka:

 1. púzdro,
 2. vodítko,
 3. ozubený (horný) koniec lanka,
 4. úchyt konca lanka,
 5. držiak (s obmedzovačom chodu spojkového pedálu).
Poznámka: Na prvotných vozidlách je vo vnútri vodítka namontovaná pružina.