9.1.4. Tiahlo spojky - nastavenie

Tiahlo vypínania spojky je vybavené automatickým mechanizmom regulovania dĺžky lanka, takže počas prevádzky vozidla nie je potrebné pravidelne nastavovať jeho dĺžku. Nastavovanie sa vykonáva len po opravách, ktoré sú spojené demontážou spojky alebo tiahla jej vypínania, ak je to však potrebné, namontujte elementy automatického mechanizmu regulovania pôvodnej polohy.

Na vykonanie práce budete potrebovať posuvné meradlo.

Pracovný postup

  1. Odstráňte vzduchový filter (pozri: Vzduchový filter - demontáž a montáž).
  2. Ťahajte hrot lanka spojky a napnite ho najviac ako sa dá, posuvným meradlom zmerajte vzdialenosť medzi záražkou a pákou vidlice.
  3. Ak sa vzdialenosť nerovná 27 mm, otáčate záražkou po závite koncovky lanka, kým nedosiahnte túto hodnotu.
  4. Stlačte trikrát alebo štyrikrát spojkový pedál a opakujte meranie. Ak je to nutné, opakujte nastavenie.