9.2.5. Riadiaca tyč - demontáž a montáž

Pozor: Prácu vykonávajte až po vychladnutí vedľajšieho tlmiču výfuku na bezpečnú teplotu.

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

Kontrolu vykonávajte pri vypnutom motori.

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Očistite závity spojov riadiacej tyče oceľovým kartáčom a namažte penetrujúcim mazivom.
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite skrutku 1, ktorá drží riadiacu tyč k spodnému guľovému kĺbu radiacej páky. Druhú skrutku 2 uvoľnite očkovým kľúčom veľkosti 13 mm (prístup k nemu je obmedzený dielmi výfukového systému).
  4. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite utiahnutie objímky riadiacej tyče. Odpojte od tyče jej koniec a odstráňte ju.
  5. Ak je to nutné, nástrčkovým kľúčom veľkosti 19 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia úchyt riadiacej tyče, hlavičky skrutiek držte kľúčom s rovnakou veľkosťou. Odstráňte úchyt spolu s koncom riadiacej tyče.

Montáž

Namontujte riadiacu tyč v opačnom poradí.