9.2.9. Gufero výstupného hriadeľu - výmena

Poznámka: Pri opotrebovanom simeringu hnacieho hriadeľu sa môže olej z prevodovky dostávať do skrine spojky. Tento olej môže zamastiť disky spojky. Poruchu môžete odhaliť podľa prítomnosti škvŕn pod spodnou časťou krytu spojkovej skrine.

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte prevodovku (pozri: Prevodovka - demontáž a montáž).
  3. Vyberte zo spojkovej skrine jej časti (pozri: Spojka - výmena).
  4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite tri skrutky, ktoré držia vodiace púzdro vypínacieho ložiska.
  5. Odstráňte púzro s hnacieho hriadeľu prevodovky.
  6. Opatrne tak, aby ste nepoškodili hnací hriadeľ prevodovky, malým sekáčom alebo jamkárom prerazte simering.
  7. Kliešťami (so zakrivenými čeľusťami) odstráňte simering z jeho miesta.

Montáž

Namažte styčný okraj nového simeringu prevodovým olejom a nalisujte ho, použite starý simering ako tŕň.

Ďalej namontujte diely v opačnom poradí.