8.1.2. Popis konštrukcie

Na vozidle ja namontovaný model motoru 11194*. Motor - benzínový, štvortaktný, štvorvalcový radový s horným uložením vačkových hriadeľov a kvapalinovým chladaním.

Blok motora - liatinový, v ktorom sú vysústružené valce. Vnútorná dutina v bloku na chladiacu kvapalinu je vytvorená pri odlievaní, olejové kanáliky sú vytvorené vŕtaním. V spodnej časti bloku motora sa nachádza päť podpier ložísk kľukového hriadeľu. Veká hriadeľových ložísk nie sú zameniteľné, sú označené poradovým číslom ložiska, počítané od remenice kľukového hriadeľu. Vo veku druhého hriadeľového ložiska sú dva závitové otvory pre skrutky, ktoré držia zberač oleja. V oporách a vekách ložísk hriadeľu sú umiestnené oceľovo-hliníkové ložiskové panvice. Na oboch stranách opory tretieho hriadeľového ložiska sú vyrobené dosadacie plochy pre oporné polkruhy, ktoré bránia pozdĺžnemu pohybu kľukového hriadeľu. Predný polkruh - oceľovo-hliníkový, zadný - oceľovo-keramický, so žltou farbou na oboch stranách.

Motor je odlišný od predchádzajúcich sériovo vyrábaných modelov vo VAZ zo skupiny motorov s odľahčenými ojnicami a piestami.

Piesty - krátke, odliate z hliníkovej zliatiny. Na dne každého piestu sú urobené štyri malé priehlbiny pre hlavičky ventilov, ktoré však nezabránia kontaktu ventilov s piestami pri narušení časovania ventilov alebo pretrhnutí rozvodového remeňa. Na každom pieste sú umiestnené dva tesniace a jeden stierací piestny krúžok. Spodný tesniaci krúžok je škrabkového typu s drážkou a ostrou hranou na spodnej rovine. Vo vnútri stieracieho krúžku je umiestnený pružinový rozovierač. Všetky krúžky sú tenšie ako na predchádzajúcich modeloch motorov, a to za účelom zníženia vnútorných strát motora pri trení.

Čapy - plávajúceho typu, v pieste sú zafixované dvomi pružnými poistnými krúžkami.

Ojnice - "vysekávané"**. V hornom oku ojnice je nalisované bronzové púzdro. Veká ojníc nie sú navzájom zameniteľné a sú montované na ojnicu len v jednej polohe.

Naspodu bloku motora je uchytená olejová vaňa.

Kombinovaný systém mazania motora - pod tlakom a rozprašovaný. Olejové čerpadlo - zubového typu s vnútorným ozubením a pohonom z predného konca kľukového hriadeľu. Cez zberač oleju čerpadlo čerpá olej z olejovej skrine a pod tlakom ho vstrekuje do kanálikov systému mazania motora. Pre kontrolu množstva oleju je v olejovej vani namontovaná mierka - ukazovateľ hladiny. Olejový filter - prietokový, s papierovým filtračným elementom a spätným ventilom, ktorý zabraňuje vytečeniu oleja z kanálikov systému mazania motora do olejovej vane po zastavení motora.

V oporách hriadeľových ložísk sú umiestnené olejové trysky. Olej je tryskami dodávaný na vnútorny povrch piestov na ich chladenie. Časť oleju sa dostáva na horné oká ojníc a cez kužeľové otvory v nich steká na povrch čapov, čím dochádza k ich mazaniu.

V tele kľukového hriadeľu sú vyvŕtané kanáliky. Cez ne sa olej dostáva ku hriadeľovým sedlám a maže ich. Do kanálikov kľukového hriadeľu olej tečie z bloku motora cez otvory v panviciach hriadeľových ložísk a v hriadeľových ramenách. Technologické otvory kanálikov sú zakryté oceľovými zátkami.

Z ľavej strany bloku motora je vyrobená dutina na montáž čerpadla chladiacej kvapaliny a prítok na montáž olejového filtra.

Na vrchu bloku motora je umiestnená hliníková hlava. Spoj hlavy a bloku motora je utesnené kovovým dvojvrstvovým tesnením. V hlave bloku motora sú umiestnené dva vačkové hriadele a šestnásť ventilov. Pohon ventilov je realizovaný cez zdvihátka s hydraulickými kompenzátormi. Vďaka tomu nie je potrebné upravovať tepelné vôle ventilov. Vačkové hriadele sacích a výfukových ventilov nie sú zameniteľné. Podpery vačkových hriadeľov sú súčasťou hlavy a jej krytu, obopínajú telesá ložísk, ktoré sú umiestnené v hlave. Z vrchu je teleso ložísk uzavreté krytom hlavy s olejovým štítom a plniacim otvorom oleja. Na montáž zapaľovacích sviečok je zvrchu hlavy bloku motora valcové vybratie. V každom vybratí je vložená zapaľovacia cievka, ktorej vysokonapäťový vývod je nasadený na zapaľovaciu sviečku.

Pohon vačkových hriadeľov a čerpadla chladiacej kvapaliny je realizovaný ozubeným (rozvodovým) remeňom z kľukového hriadeľu motora. Na usmernenie pohybu remeňa je použitá vodiaca kladka, napnutie remeňa je realizované napínacou kladkou s automatickým napínacím zariadením. Rozvodový remeň je uzavretý v plastovom kryte.

Alternátor je hnaný drážkovým remeňom od remenice kľukového hriadeľu motora.

Zberacie a prívodné potrubie je nerozoberateľné, vyrobené z plastu ako jeden blok. Výfukové potrubie - oceľové, kombinované s katalyzátorom. Jeho spoj s hlavou je utesnený dvojvrstvovým kovovým tesnením.

Priečny rez motora 11194*:

 1. zátka vypúšťacieho otvoru olejovej vane,
 2. kľukový hriadeľ,
 3. olejový filter,
 4. katalizátor,
 5. čerpadlo chladiacej kvapaliny,
 6. piest,
 7. tesnenie katalyzátora,
 8. lambda sonda,
 9. zapaľovacia sviečka,
 10. výfukový ventil,
 11. hlava bloku motora,
 12. vačkový hriadeľ výfukový ventilov,
 13. teleso ložísk vačkových hriadeľov,
 14. kryt hlavy bloku motora,
 15. sací modul,
 16. sací ventil,
 17. zapaľovacia cievka,
 18. hydraulické zdvihátko,
 19. vačkový hriadeľ sacích ventilov,
 20. vstrekovač (tryska),
 21. palivová rampa,
 22. diagnostický nátrubok palivovej rampy,
 23. tesnenie hlavy bloku motora,
 24. piestne krúžky,
 25. piestny čap,
 26. blok motora,
 27. nátrubok systému ventilácie bloku kľukovej skrine,
 28. ojnica,
 29. ojničné ložisko,
 30. zotrvačník,
 31. tesnenie olejovej vane,
 32. zberač oleja,
 33. olejová vaňa motra.

* Osobitosti zariadení, technickej údržby a opráv motora 1,6i sú popísané v kapitole Osobitosti modifikovaných vozidiel.
** Ojnica a jej veko sú vyrobené ako jeden celok (z jedného kusu). Následne sú vyrobené otvory v hornom oku a dolnej hlave ojnice, spodná hlava je potom špeciálnou metódou rozdelená. Táto technológia umožňuje získanie ideálneho spoju ojnice s vekom.