8.1.11. Napínacia a vodiaca kladka rozvodového remeňa - kontrola a výmena

Odporúčanie: Ak pri práci motora počuť z oblasti pod predným krytom rozvodového remeňa silný hluk rotujúceho ložiska (pozri: Kontrola technického stavu motoru), je potrebné preveriť stav napínacej a vodiacej kladky a v prípade potreby ich vymeniť. Výmenu je možné urobiť bez demontáže rozvodového remeňa. Kladky by sa mali vymieňať aj vrámci pravidelnej výmeny rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň - výmena).

Kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Odstráňte horný predný kryt rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň - kontrola stavu).
 3. Kľúčom veľkosti 15 mm uvoľnite o pol otáčky skrutku, ktorá drží napínaciu kladku a uvoľnite napnutie rozvodového remeňa.
  Poznámka: Na výmenu kladiek bez demontáže rozvodového remeňa stačí uvoľniť jeho napnutie. Hrozí však pri tom, že zuby remeňa preskočia na remenici, čo vedie k posunutiu časovania ventilov. Preto ešte pred uvoľnením napnutia remeňa zarovnajte rysku na vačkových hriadeľoch s ryskami zadného krytu remeňa (pozri: Rozvodový remeň - výmena). Po montáži kladiek rysky nesmú byť posunuté.
 4. Odstráňte rozvodový remeň (pozri: Rozvodový remeň - výmena) z napínacej kladky.
 5. Otáčajte napínacou a vodiacou kladkou a skontrolujte ich stav.
  Odporúčanie: Kladky, ktoré majú vôlu a pri otáčaní vydávajú silný hluk by mali byť nahradené.

Demontáž

 1. Kľúčom veľkosti 15 mm uvoľnite skrutku, ktorá drží napínaciu kladku a odstráňte kladku spolu so skrutkou.
 2. Analogicky odstráňte vodiacu kladku.

Montáž

 1. Namontujte vodiacu kladku a zatiahnite skrutku, ktorá ju drží silou momentu 33,2 - 41,2 Nm.
 2. Nasaďte napínaciu kladku, ale nezaťahujte skrutku, ktorá ju drží.
 3. Nasaďte na remenice rozvodový remeň a nastavte jeho napnutie (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
 4. Namontujte odstránené diely v opačnom poradí.