8.1.18. Hlava valcov - kontrola a zabrúsenie ventilov

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Kontrola

 1. Odstráňte hlavu bloku motora (pozri: Čalúnenie dvier batožinového priestoru - demontáž a montáž).
 2. Očistite hlavu bloku a telesá ložísk od špiny a usadenín, premyte ich od olejových nánosov, oceľovým kartáčom odstráňte karbónové usadeniny zo stien spaľovacích komôr.
 3. Dôkladne prezrite hlavu bloku a telesá ložísk. Nemali by byť na nich praskliny. Na pracovných plochách podpier vačkových hriadeľov, telies ložísk a stenách dosadacích otvorov hydraulických zdvihátok by nemali byť odery a stopy povlakov kovu. Vodítka a sedlá ventilov by mali tesne sedieť v tele hlavy, bez stôp po ich vyosení pri práci rozvodov. Ventily a ich sedlá by nemali mať trhliny a stopy ohorenia.
 4. Skontrolujte rovinnosť hlavy bloku motora špeciálnou šablónou.
  Poznámka: Ak nemáte šablónu, možno skontrolovať spodnú dosadaciu rovinu hlavy s dostatočnou presnosťou aj pomocou širokého zámočníckeho pravítka. Priložte hranu pravítka po uhlopriečke k rovine hlavy. Uistite sa, že medzi hranou pravítka a rovinou hlavy nie je žiadna medzera. Medzera môže byť vzniknúť ako v strednej časti, tak aj na krajoch hlavy. Meranie medzery na oboch uhlopriečkach vykonajte pomocou sady plochých planžiet.

  Maximálna prípustná medzera je 0,1 mm.
  Ak je medzera väčšia, dosadaciu plochu hlavy je potrebné vyfrézovať alebo hlavu vymeniť.
  Pozor: Výmena hlavy bloku motora by sa mala robiť vždy spolu s telesami ložísk.
 5. Skontrolujte tesnosť hlavy bloku. K tomu je potrebné na bočnej strane hlavy upchať otvor, ktorým ide chladiaca kvapaliny k termostatu (možno namontovať nátrubok termostatu a podložiť podeň tesnenie vyrezané z plátku gumy). Prevráťte hlavu a naplňte jej vnútornú dutinu pre chladiacu kvaplinu petrolejom.

 6. Uistite sa, že nedochádza k úniku petroleja z hlavy bloku.
  Odporúčanie: V prípade, že dochádza k úniku, tak rovnako ako pri odhalení priehlbín na dosadacaej ploche, sa môžete pokúsiť opraviť hlavu bloku motora pomocou studeného zvárania alebo môžete hlavu zameniť.
 7. Na kontrolu tesnosti ventilov hlavy ju položte na vodorovný povrch, tak aby bola dosadacia plocha hore.
 8. Naplňte spaľovacie komory hlavy petrolejom a počkajte niekoľko minút. Ak hladina petroleju v niektorej komore klesá, značí to netesnosť jedného alebo oboch ventilov.
  Odporúčanie: Netesnosť ventilov možno odstrániť brúsnou pastou v prípade, že na tanieri a sedle ventilu nie sú trhliny, ryhy a mechanické poškodenia.

Zabrúsenie

 1. Odstráňte olejové tesnenia driekov ventilov (pozri: Olejové tesnenia driekov ventilov - výmena).
 2. Vyberte ventil z vodiaceho púzdra.

 3. Naneste na pracovnú hranu ventilu brúsnu pastu.
 4. Zasuňte ventil do hlavy a pripevnite na jeho koniec zariadenie na brúsenie ventilov.
 5. Pritlačte ventil k sedlu a otáčajte s ním zo strany na stranu. Po 10 - 15 pohyboch otočte ventil o 90° a pokračujte v brúsení.
 6. V brúsení pokračujte, až kým sa nevytvorí rovnomerný prstencový lem na tanieri ventilu …

  …a jeho sedle.
 7. Odstráňte zvyšky brúsnej pasty z ventilu a jeho sedla.
 8. Namontujte ventil na jeho miesto v opačnom poradí.
  Odporúčanie: Pri skladaní použite nové olejové tesnenia driekov ventilov.
 9. Analogicky zabrúste ostatné ventily.