8.1.24. Olejové čerpadlo - demontáž, kontrola a montáž

Demontáž

 1. Odstráňte ozubenú remenicu kľukového hriadeľu a jeho klin (pozri: Predný simering kľukového hriadeľu - výmena).
 2. Odstráňte snímač polohy kľukového hriadeľu (pozri: Snímač polohy kľukového hriadeľu - demontáž, kontrola a montáž).
 3. Odstráňte zberač oleja (pozri: Zberač oleja - demontáž a montáž).
 4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite šesť skrutiek, ktoré držia olejové čerpadlo k bloku motora.
 5. Odstráňte olejové čerpadlo z motora.
 6. Odstráňte zvyšky tesnenia zo styčnej plochy bloku motora.

Rozobratie

 1. Imbusovým kľúčom veľkosti 5 mm uvoľnite šesť skrutiek, ktoré spájajú teleso čerpadla a kryt.
 2. Oddelte teleso čerpadla a kryt.
 3. Vyberte z krytu hnacie ozubené koleso.
 4. Vytiahnite z telesa hnané ozubené koleso.
  Odporúčanie: Zátka uvoľňovacieho (bezpečnostného) ventilu je zatiahnutá veľkým krútiacim momentom. Pri jej uvoľňovaní hrozí, že dôjde k poškodeniu krytu čerpadla. Taktiež na samotnej zátke za možu poškodiť hrany pre kľúč. Z tohoto dôvodu nerozoberajte ventil, pokiaľ nemusíte. Premyť ventil je možné aj bez demontáže.
 5. Premyte diele čerpadla naftou alebo petrolejom, utrite do sucha a namažte ozubené kolesá čistým motorovým olejom.

Kontrola

 1. Prezrite diely olejového čerpadla. Musia byť bez stôp nadmerného opotrebovania, povlakov kovu, prasklín a iných poškodení.
 2. Posuvným meradlom odmerajte priemer dosadacieho otvoru pre hnané ozubené koleso v telese čerpadla a hrúbku priečky medzi hnaným a hnacím ozubeným kolesom.
  Poznámka: Priemer dosadacieho otvoru hnaného ozubeného kolesa v telese čerpadla by nemal presiahnúť 75,1 mm. Minimálna hrúbka priečky medzi hnaným a hnacím ozubeným kolesom je 3,4 mm.
 3. Mikrometrom odmerajte hrúbku hnaného a hnacieho ozubeného kolesa. Vymeňte ich, ak hrúbka hnaného ozubeného kolesa je menšia ako 7,35 mm a hrúbka hnacieho menšia ako 7,41 mm.
 4. Vložte hnacie ozubené koleso do telesa olejového čerpadla. Priložte hranu zámočníckeho pravítka k styčnej ploche telesa olejového čerpadla, pomocou sady ploských planžiet odmerajte medzeru medzi hranou pravítka a ozubeným kolesom. Potom opakujte meranie s hnaným ozubeným kolesom.
  Odporúčanie: Ak je medzera medzi pravítkom a hnacím ozubeným kolesom väčšia ako 0,12 mm (alebo 0,15 mm pri hnanom ozubenom kolese) je potrebné vymeniť ho.

Zloženie

Odporúčanie: Na demontovanom čerpadle odporúčame vymeniť predný simering kľukového hriadeľa, ktorý je umiestnený v kryte čerpadla (pozri: Predný simering kľukového hriadeľu - výmena).
Poskladajte čerpadlo v opačnom poradí. Hnané ozubené koleso musí byť namontované tak, aby strana so značkou a skosením na zuboch bola obrátená k telesu čerpadla.

Hnacie ozubené koleso musí byť otočené analogicky: skosením na zuboch ku telesu čerpadla.

Montáž

Namontujte olejové čerpadlo v opačnom poradí, vymeňte tesenenie medzi čerpadlom a blokom motora za nové.