8.4.10. Snímač polohy kľukového hriadeľu - demontáž, kontrola a montáž

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter (s režimom voltmeter).

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Uvoľnite západku, odpojte konektor káblového zväzku od snímača polohy kľukového hriadeľu (na fotografii pohľad zospodu vozidla).
  3. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 10 mm uvoľnite skrutku, ktorá drží snímač polohy kľukového hriadeľu.
  4. Snímač odstráňte.

Kontrola

  1. Pripojte ku kontaktom snímača multimeter (v režíme voltmetra s limitom merania do 220 mV).
  2. Rýchlo mávajte hrotom skrutkovača v blízkosti konca snímača, pričom sledujte voltmeter, ktorý by mal ukazovať skokovo napätie.
    Poznámka: Presnosť tohoto snímača možno skontrolovať tak, že budete z neho čítať údaje, keď bude namontovaný na motore a bude sa otáčať remenica kľukového hriadeľu. Pri správnom snímači by malo napätie na kontaktoch dosahovať 0,3 V. Nesprávny snímač vymeňte.

Montáž

Namontujte snímač polohy kľukového hriadeľu v opačnom poradí. Pomocou sady sónd skontrolujte medzeru medzi koncom snímača a ozubením remenice kľukového hriadeľu. Medzera by mala byť 1 ± 0,41 mm, je stanovená konštrukciou snímača a nie je regulovateľná.

Odporúčanie: Ak je medzera väčšia ako norma, je potrebné dôkladne odstrániť všetky nečistoty spod snímača.