8.4.9. Ventil pohlcovaču palivových pár - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Demontáž a kontrola

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Uvoľnite západku a odpojte konektor káblového zväzku od odvzdušňovacieho ventilu pohlcovača (pre prehľadnosť je na fotografii odstránený kryt vzduchového filtra).
 3. Pripojte mínusový vodič voltmetra ku kostre (ku karosérii vozidla).
 4. Zapnite zapaľovanie, voltmetrom odmerajte napätie na kontakte A v konektori káblového zväzku (označenie kontaktov je na konektori).
  Poznámka: Napätie by nemalo byť nižšie ako 12 V. Ak napätie na konektore nie je alebo je menšie ako 12 V, značí to, že akumulátor je vybitý alebo je porušený obvod alebo nesprávna ECU.
 5. Vypnite zapaľovanie.
 6. Podpáčte skrutkovačom, uvoľnite západku, posuňte ventil dohora a odstráňte ho z jeho držiaku (pre prehľadnosť je na fotografii odstránený kryt vzduchového filtra).
 7. Stlačte fixátor a zosuňte koniec hadičky z nátrubku ventila.
 8. Krížovým skrutkovačom uvoľnite zatiahnutie objímky, ktorá drží hadičku na trubke odvzušnovacieho ventila pohlcovača.
 9. Podpáčte skrutkovačom a odstráňte ventil z pohlcovača.
  Pozor: Aby ste zabránili skratu pri vykonávaní nasledujúcich úkonov, jeden z vodičov je potrebné zaizolovať PVC bužírkou.
 10. Priveďte na kontakty ventilu napätie 12 V z akumulátora (+ na A, - na B).
  Poznámka: Pri privedení napätia na kontakty by sa mal ventil otvoriť s charakteristickým štuknutím. Chybný ventil je potrebné vymeniť.

Montáž

Namontujte ventil v opačnom poradí.