8.1.13. Simeringy vačkového hriadeľa - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať špeciálny nástroj na zadržanie remeníc vačkových hriadeľov.

Poznámka: Robotu môžete vykonať aj bez tohoto nástroju, ak ste schopný uvoľnite skrutky, ktoré držia remenice vačkových hriadeľov.

Pracovný postup

 1. Odstráňte horný predný kryt rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň - kontrola stavu).
 2. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm otočte kľukový hriadeľ do polohy, v ktorej sú zarovnané rysky na remeniciach vačkových hriadeľov s ryskami na zadnom kryte rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
 3. Striedavo držte remenice vačkových hriadeľov špeciálnym nástrojom a kľúčom veľkosti 17 mm povoľujte skrutky, ktoré držia remenice.
  Odporúčanie: Ak nemáte špeciálny nástroj na zachytenie remeníc vačkových hriadeľov, zaraďte piaty prevod, zabrzdite vozidlo ručnou brzdou a nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite utiahnutie skrutiek, ktoré držia remenice.
 4. Uvoľnite napnutie rozvodového remeňa (pozri: Napínacia a vodiaca kladka rozvodového remeňa - kontrola a výmena).
 5. Odstráňte remeň z remenice hriadeľu výfukových ventilov, uvoľnite jej skrutku a remenicu ostráňte.
 6. Odstráňte klin z drážky vačkového hriadeľu.
  Pozor: Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov dávajte pozor, aby ste nepoškriabali pracovný povrch vačkového hriadeľu a nepoškodili sadlo simeringu.
 7. Vrtákom s priemerom 2,5 mm opatrne vyvŕtajte otvor do simeringu a zaskrutkujte do simeringu samorezku.
 8. Kombinačkami potiahnite za samorezku a odstráňte simering vačkového hriadeľu z jeho sedla.
 9. Naneste čistý motorový olej na styčnú hranu nového simeringu a nalisujte ho kladivkom pomocou hlbokej hlavice veľkosti 32 mm (alebo pomocou kúska trubky s priemerom 40 mm) tak, aby vonkajšia hrana simeringu bola zapustená do jednej roviny s hranou jeho sedla.
 10. Vložte klin do drážky vačkového hriadeľu.
 11. Nasuňte remenicu na vačkový hriadeľ a zatiahnite jej skrutku.
 12. Analogicky vymeňte simering druhého vačkového hriadľu.
 13. Uistite sa, že rysky na remeniciach a zadnom kryt rozvodového remeňa sú zarovnané. Nasuňte rozvodový remeň na remenice a napnite ho (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
 14. Nasaďte vrchný kryt rozvodového remeňa a ostatné diely v opačnom poradí.