8.3.7. Lanko škrtiacej klapky - výmena

Odporúčanie: Lanko škrtiacej klapky vymeňte, ak zadrháva v bovdene alebo je inak poškodené.
Pozor: Pred vykonávaním práce počkajte kým motor vychladne na bezpečnú teplotu (pod 45°C).

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odstráňte dekoračný kryt motora (pozri: Kryt motora - demontáž a montáž) a potrubie, ktoré privádza vzduch ku škrtiacej klapke (pozri: Škrtiaca klapka - nastavenie tiahla).
    Poznámka: Potrubie bude prekážať hlavne pri montáži nového lanka.
  3. Plochým skrutkovačom podpáčte poistnú pružinu a odstráňte ho z kladky.
  4. Otočte kladku pri smeru hodinových ručičiek až na doraz a vyveste koncovku lanka zo štrbiny kladky.
  5. Odstráňte poistný pliešok bovdenu lanka a vytiahnite bovden lanka z gumeného držiaku. Odstráňte lanko spolu s gumeným držiakom z úchytu, ktorý drží bovden lanka (úchyt je súčasťou sacieho modulu).
  6. Odpojte držiak lanka z úchytu.
  7. Pod prístrojovou doskou podpáčte skrutkovačom a odpojte koniec lanka od páky plynového pedálu.
  8. Vytiahnite koniec lanka z kabíny cez otvor v prepážke motorového priestoru a odstráňte lanko spolu s gumeným držiakom.

Montáž

Namontujte lanko škrtiacej klapky v opačnom poradí. Po montáži lanko nastavte (pozri: Škrtiaca klapka - nastavenie tiahla) a namontujte vzduchové potrubie.