8.3.16. Sitkový filter palivového modulu - čistenie

Poznámka: Jednou z príčin nízkeho tlaku paliva v palivovej rampe môže byť znečistený sitkový filter palivového modulu.

Demontáž

 1. Vyberte palivový modul (pozri: Palivový modul - demontáž a montáž).
 2. Odstráňte snímač ukazovateľa úrovne paliva z odbernej komory (pozri: Snímač úrovne paliva - výmena).
 3. Podpáčte skrutkovačom a odpojte vypúšťaciu hadičku od odbernej komory.
  Pozor: Fixkou si poznačte vodiaci čap, na ktorom je nasunutá pružina. Umiestniť pružinu na druhý vodiaci čiap nie je správne.
 4. Zosuňte po čapoch kryt z odbernej komory palivového modulu.
 5. Stlačte tri západky a vyberte z odbernej komory telese palivového čerpadla spolu so sitkovým filtrom.
 6. Odstráňte nánosy nečistôt z odbernej komory a premyte ju v čistom benzíne.
 7. Premyte sitkový filter v riedidle nitrofarieb a prefúknite ho tlakom vzduchom (z kompresoru alebo nožnej pumpy).
  Odporúčanie: Ak je sitkový filter silno znečistený a nedokážete ho očistiť, vymeňte ho (pozri: Palivové čerpadlo - výmena).

Montáž

Poskladajte palivový filter v opačnom poradí.