16.9. Tesnenie sacieho potrubia a výfukového zberača motora 1,6i - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať montážnu jamu alebo rampu.

Demontáž

 1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
 2. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve matice 1, ktoré držia prítlačný plech katalyazátora k jeho úchytu. Rovnakým kľúčom uvoľnite dve skrutky 2, ktoré držia úchyt ku bloku motora.
 3. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite spodnú skrutku pravej vzpery, ktorá je uchytená k bloku motora.
 4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite spodnú maticu ľavej vzpery, ktorá je uchytená k bloku motora.
 5. Odpojte katalyzátor od vstupnej rúry stredného tlmiča (pozri: Stredný tlmič - výmena).
 6. Odstráňte sací modul (pozri: Sací modul motora 1,6i - demontáž, výmena tesnenia a montáž).
 7. Odstráňte palivovú rampu (pozri: Palivová rampa motora 1,6i - demontáž, rozobratie, poskladanie a montáž).
 8. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve matice, ktoré držia montážne oko (záves) a odstráňte ho.
 9. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite zatiahnutie matice 1, ktorá drží úchyt naspodu a potom uvoľnite maticu 2, ktorá úchyt drží navrchu.
 10. Odsuňte úchyt na bok (jeho pootočením na skrutke ako na oske).
 11. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 13 mm s nadstavcom uvoľnite 5 matíc 1 horného úchytu a dve matice 2 spodného úchytu sacieho potrubia. Kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite maticu 4, ktorá drží ľavú vzperu.
 12. Ľavú vzperu odstráňte.
 13. Odstráňte pravú vzperu a tiež vymedzovacie púzdro zo skrutky sacieho potrubia.
 14. Odstráňte sacie potrubie.
 15. Odpojte konektor káblového zväzku z lambda sondy (pozri: Lambda sonda - kontrola a výmena).
 16. Kľúčom veľkosti 13 mm uvoľnite dve matice ľavého a pravého úchytu katalyzátora a katalyzátor odstráňte.
 17. Odstráňte z čapov tesnenie.

Montáž

Namonujte zberač výfukových plynov a sacie potrubie v opačnom poradí, tesnenie vymeňte za nové.