16.14. Hlava valcov motora 1,6i- demontáž a montáž

Demontáž

 1. Vylejte z motora chladiacu kvapalinu (pozri: Chladiaca kvapalina - výmena).
 2. Odpojte koncovky vysokonapäťových káblov zo sviečok.
 3. Odstráňte kryt hlavy bloku motora (pozri: Tesnenie krytu hlavy bloku motora 1,6i - výmena).
 4. Odstráňte remenicu vačkového hriadeľu (pozri: Simering vačkového hriadeľu motora 1,6i - výmena).
  Poznámka: Skrutky, ktoré držia hlavu bloku motora sú prístupné aj pri osadenom vačkovom hriadeli, no budete potrebovať špeciálny nástrčkový kľúč so špeciálnou hlavicou. Hlavu bloku motora je možné odmontovať spolu so sací a výfukovým zberačom. No ak hlavu demontujete kvôli jej oprave, je lepšie ju vopred rozobrať (pozri: Sací modul motora 1,6i - demontáž, výmena tesnenia a montáž a Palivová rampa motora 1,6i - demontáž, rozobratie, poskladanie a montáž).
 5. Odstráňte teleso termostatu z kolíkov hlavy bloku motora (pozri: Termostat - demontáž, výmena a montáž).
 6. Uvoľnite maticu a skrutku horného úchytu zadného krytu rozvodov (pozri: Vačkový hriadeľ motoru 1,6i - demontáž a montáž).
 7. Kľúčom Torx E14 rovnomerne, v niekoľkých krokoch, uvoľnite 10 skrutiek, ktoré držia hlavu bloku motora.
 8. Miernym ťahom smerom k zadnému krytu rozvodového remeňa odstráňte hlavu bloku motora.
 9. Odstráňte tesnenie hlavy bloku motora a vyberte dve vodiace púzdra z dosadacích miest.

Montáž

 1. Premyte hlavu bloku motora od sadzí a nečistôt petrolejom a naftou.
 2. Lekárskou striekačkou alebo gumenou hruškou odstráňte zo závitových otvorov bloku motora (pod skrutkami, ktoré držia hlavu bloku motora) zvyšky oleja a chladiacej kvapaliny.
 3. Očistite dosadacie plochy hlavy a bloku motora od zostatkov starého tesnenia, odmastite plochy rozpúšťadlom.
  Pozor: Pri montáži hlavy bloku motora použite vždy nové tesnenie. Na povrch tesnenia sa nesmie dostať olej.
 4. Namontujte vodiace púzdra hlavy na ich dosadacie miesta v bloku motora.
 5. Položte na blok motora tesnenie, pričom vodiace púzdra vôjdu do príslušných otvorov v tesnení.
 6. Umiestnite na blok motora hlavu. Zľahka pohýbte hlavou zo strany na stranu, čím zabezpečíte, aby vodiace púzdra dobre vošli do príslušných otvorov v hlave.
 7. Posúvnym meradlom alebo zámočníckym pravítkom preverte dĺžku skrutiek. Skrutky dlhšie ako 135,5 mm vymeňte.
  Pozor: Pôvodné skrutky, ktoré držali hlavu bloku motora, je prípustné znova použiť len ak ich dĺžka nepresahuje 135,5 mm.
 8. Pred zaskrutkovaním ponorte závitovú časť skrutiek do motorového oleja a nechajte olej odkvapkať asi pol hodinu.
 9. Umiestnite do otvorov hlavy skrutky s podložkami.
 10. Momentovým kľúčom utiahnite skrutky, ktoré držia hlavu (v poradí ukázanom na fotografii) v štyroch fázach:
  • zatiahnite skrutky silou 20 Nm,
  • zatiahnite skrutky silou 69,4 - 85,7 Nm,
  • dotiahnite skrutky o 90°,
  • ešte raz dotiahnite skrutky o 90°.
 11. Ďalšie skladanie vykonajte v opačnom poradí.