16.17. Vysokonapäťové káble - kontrola a výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať multimeter.

Odporúčanie: Aby nedošlo k prehodeniu káblov na zapaľovacej cievke (module zapaľovania), vysokonapäťové káble vymieňajte postupne.

Pracovný postup

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava pred údržbou a opravami).
  2. Odpojte vysokonapäťové káble od zapaľovacej sviečky.
  3. Odpojte koncovky vysokonapäťových káblov od cievky (modulu) zapaľovania.
  4. Multimetrom (v režime ohmmetra) odmerajte odpor káblov.
  5. Pri bezchybných kábloch by mal byť odpor (v závislosti od dĺžky) v rozmedzí 3,5 - 10,0 kOhm.
    Odporúčanie: Vymeňte vysokonapäťové káble ako celú súpravu.
  6. Pripojte káble k zapaľovacím sviečkam a zapaľovacej cievke tak, aby poradové číslo valca bolo zhodné s číslom, ktoré je nanesené na kábloch a zapaľovacej cievke (pozri: Zapaľovacie sviečky motora 1,6i - výmena).
    Pozor: Pri pripájaní vodičov ku zapaľovacej cievke je nutnú dodržať poradové číslo valcov s značením, ktoré je na izolácii vodičov.