16.4. Rozvodový remeň motora 1,6i - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať pomocníka.

Schéma pohonu vačkového hriadeľu:

 1. ozubená remenica kľukového hriadeľa motora,
 2. ozubená remenica čerpadla chladiacej kvapaliny,
 3. napínacia kladka,
 4. zadný kryt rozvodového remeňa,
 5. ozubená remenica vačkového hriadeľu,
 6. rozvodový remeň,
 7. výstupok na kryte olejového čerpadla,
 1. ryska na ozubenej remenici kľukového hriadeľu,
 2. ryska na výstupku krytu olejového čerpadla,
 3. ryska na zadnom kryte rozvodového remeňa,
 4. ryska na ozubenej remenici vačkového hriadeľu.

Demontáž

 1. Odstráňte predný kryt rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
 2. Odstráňte predné pravé koleso a pravú časť blatníka motora.
 3. Odstráňte remeň alternátora (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
 4. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm s nadstavcom pootočte cez skrutku remenice kľukový hriadeľ tak, aby bola ryska na remenici vačkového hriadeľu zarovno s výstupkom zadného krytu rozvodového remeňa.
 5. Odstráňte gumenú zátku, ktorá je v hornej časti spojkovej skrine.
 6. Nástrčkovým kľúčom veľkosti 17 mm uvoľnite skrutku, ktorá drží remenicu kľukového hriadeľu. Kľukový hriadeľ zaistite proti pretáčaniu tak, že cez otvor v spojkovej skrini vložíte skrutkovač a zafixujete ním zuby venca zotrvačníka.
 7. Odstráňte remenicu (pozri: Rozvodový remeň - výmena).
 8. Povoľte maticu, ktorá drží napínaciu kladku a čo najviac uvoľnite napnutie rozvodového remeňa (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
 9. Odstráňte rozvodový remeň z kladiek.
 10. Pootáčajte napínacou kladkou a preverte jej stav. Ak má kladka vôlu a vydáva pri otáčaní hluk, vymeňte ju (pozri: Napínacia kladka rozvodového remeňa 1,6i - montáž a demontáž).

Demontáž

 1. Preverte zarovnanie rysiek na ozubenej remenici kľukového hriadeľu a výstupku na kryte olejového čerpadla.
 2. Rovnako sa uistite o zarovnaní rysky na remenici vačkového hriadeľu a výstupku na zadnom kryte rozvodového remeňa. (pozri vyššie bod 4).
 3. Namontujte nový remeň podľa nasledujúceho postupu:
  • zabráňte pootočeniu ozubených remeníc kľukového a vačkového hriadeľu voči ryskám,
  • nasaďte remeň na remenicu kľukového hriadeľu,
  • jemne našponujte pravú vetvu remeňa a nasaďte ju na remenicu vačkového hriadeľu,
  • osaďte remeň na vnútornú stranu napínacej kladky a nasaďte ho na remenicu čerpadla chladiacej kvapaliny.
 4. Našponujte remeň (pozri: Rozvodový remeň motora 1,6i - kontrola stavu a nastavenie napnutia).
 5. Otáčajte skrutkou, ktorá drží remenicu kľukového hriadeľu a otočte kľukovým hriadeľom motora o dve otáčky, následne sa uistite o zarovnaní rysiek na remeniciach a motore. Ak je to nutné, remeň preinštalujte.
 6. Namontujte na miesto remenicu kľukového hriadeľu a zatiahnite skrutku, ktorá ju drží, silou 97,9 - 108 Nm.
 7. Namontujte na miesto predný kryt rozvodového remeňa, remeň alternátora a diely, ktoré ste odstránili pri demontáži.