16.16. Piesty a ojnice motora 1,6i - výmena

Na vykonanie práce budete potrebovať:

Rozobratie

 1. Odstráňte z piestu piestne krúžky (pozri: Piestne krúžky a ojnicové ložiská - výmena).
 2. Šidlom podpáčte a vyberte z drážky poistný krúžok piestneho čapu.
 3. Tyčou z mäkkého kovu s vhodným priemerom vytlačte piestny čap.
 4. Odstráňte piest z ojnice.

Výber vhodného piestu k valcom bloku

Na nových motoroch je medzera medzi piestom a valcom 0,025 - 0,045 mm a je daná montážou piestu rovnakej triedy, ako má valec.

 1. Dutinomerom skontrolujte opotrebovanie stien valcov (pozri: Piesty a ojnice - výmena).
  Priemery valcov sú rozdelené do piatich rôznych tried (pozri: Tabuľku 16.4). Trieda každého valca je vyrazená na spodnej dosadacej ploche bloku motora.
  Tabuľka 16.4 - Triedy valcov podľa priemeru
  Označenie Priemer, mm
  A 82,00 - 82,01
  B 82,01 - 82,02
  C 82,02 - 82,03
  D 82,03 - 82,04
  E 82,04 - 82,05
  Odporúčanie: Neveľké rovnomerné opotrebovanie valca (do 0,05 mm) je možné kompenzovať montážou piestu inej triedy s väčším priemerom.
  Ak je maximálne opotrebovanie 0,15 mm a viac, je potrebné valce prevŕtať na väčší priemer a namontovať nadrozmerný piest.
  Valce sa vŕtaním zväčšia o 0,4 mm alebo 0,8 mm podľa opravnej veľkosti piestov.
 2. V spodnej časti piestu je značenie, kde:
  • 2 - trieda otvoru pre piestny čap,
  • C - trieda piestu,
  • - šípka pre orientáciu piestu vo valci (mala by smerovať na stranu rozvodov),
  • Г - hmotnostná skupina piestu.

   Podľa priemeru otvoru pre piestny čap sa piesty delia na tri triedy (1, 2, 3) - po 0,004 mm.
   Podľa vonkajšieho priemeru sa piesty delia na päť tried (A, B, C, D, E) - po 0,01 mm (merané v rovine kolmej na piestny čap, vo vzdialenosti 55 mm od dna piestu).
   Podľa veľkosti sa piesty delia na nominálnu a dve opravné veľkosti. Piesty nominálnej veľkosti nie sú označené. Piesty prvej opravnej veľkosti majú priemer zväčšený o 0,4 mm a značku "△". Piesty druhej opravnej veľkosti majú priemer väčší o 0,8 mm a značku "□".
   V motore by mali mať všetky piesty rovnakú hmotnostnú skupinu. Piesty nominálnej skupiny sú označené symblom "Г". Piesty so zvýšenou a zníženou hmotnosťou o 5 g sú označené symbolmi "+" alebo "-".
   Trieda čapu je označená farbou na jeho konci.
   Poznámka: Piesty a ojnice môžu byť skompletované buď čapmi 2108-1004020 so spevnenými hrubšími stenami alebo čapmi 2110-1004020.
   Podľa vonkajšieho priemeru sa čapy delia na tri triedy (modrá, zelená a červená) po 0,004 mm.
   Na uľahčenie výberu čapu k otvoru piestu je na jeho vnútornej strane farbou vyznačená potrebná trieda čapu.

   Požadovaná trieda čapu je vyznačená na veku ojnice 2. Podľa hmotnosti ôk sú ojnice rozdelené na triedy. Označenie je vyrazené na veku ojnice 1

   …alebo je použitá farba.
   Pozor: Na motor by mali byť namontované ojnice jedne hmotnostnej triedy (pozri: Tabuľku 16.5).
   Tabuľka 16.5 - Triedy ojníc podľa hmotnosti
   Hmotnosť ôk ojníc, g Trieda Farba značky
   vrchného spodného
   184±2 489±3
   495±3
   501+3
   Ф
   Л
   Б
   červená
   zelená
   -
   188±2 489±3
   495±3
   501+3
   X
   М
   В
   -
   -
   -
   192±2 489±3
   495±3
   501+3
   Ц
   H
   Г
   -
   -
   modrá
   Tabuľka 16.6 - Triedy piestnych čapov podľa vonkajšieho priemeru a priemeru otvoru pre čapy
   Trieda Farba značky Priemer, mm
   Čap Piest Ojnica
   1 Modrá 21,970 - 21,974 21,978 - 21,982 21,978 - 21,982
   2 Zelená 21,974 - 21,978 21,982 - 21,986 21,982 - 21,986
   3 Červená 21,978 - 21,982 21,986 - 21,990 21,986 - 21,990

Poskladanie

Poskladajte piest a ojnicu v opačnom poradí.

Pozor: Pri skladaní ojnice a piestu sa ubezpečte, že značka na ojnici a značka na pieste ukazujú na jednu stranu.

Pri montáži piestu do valca by mala byť ojnica číslom valca otočená k tej strane bloku motora, na ktorej je olejový filter a katalógovým číslom k prednému koncu kľukového hriadeľu.